user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Epilepsie is een hele nare aandoening, zowel voor de hond als voor de eigenaar. Ook bij de Vizsla komt epilepsie wel eens voor. Maar wat is epilepsie precies en wat moet je doen als je hond een epilepsie-aanval heeft? Je leest het hier

Corona maakte het onmogelijk om in 2020 een JBT te houden. Dit jaar zag de corona situatie er al veel beter uit en in maart kon er worden aangemeld voor de JBT op 2 mei. Er waren voldoende aanmeldingen om wel twee JBT’s te organiseren en zo werd 14 augustus de datum voor de tweede JBT.

Alles was klaar om te kunnen starten op 2 mei maar we waren te positief van gedachten geweest. Kleinschalige evenementen kon nog steeds niet en wederom was corona de spelbreker en gooide roet in het eten… Dit keer verleende de Gemeente Lochem geen toestemming.

Er moest een nieuwe extra datum komen en die werd snel gevonden. Alle deelnemers kregen bericht en keuze voor een van beide data. 14 augustus of 26 september.

Gezien de coronamaatregelen hebben wij voor een andere opzet gekozen. Zo werd er met “timeslots” gewerkt. Per twee uur werden vijf combinaties uitgenodigd. Dit had als voordeel dat de 1,5 meter afstand makkelijk te houden was, de wachttijden per test kort waren of zelfs niet optraden. Ander voordeel was dat met deze opzet er extra rekening gehouden kon worden met reistijd van de deelnemers. Voor deelnemers die van ver moesten komen kon nu gekozen worden voor een latere start. Bijvoorbeeld voor een deelnemer uit Middelburg moet men immers rekening houden met 3 uur aanrijtijd, een uur proeven doen, wachten op de uitslag en weer 3 uur terug. Zo konden we deze deelnemers een later timeslot aanbieden, iets wat het allemaal wat comfortabeler maakte. In de praktijk bleek dat een timeslot van twee uur voor vijf honden te ruim bemeten.

Nadeel van deze opzet was dat het sociale contact en gezelligheid van een grotere groep Vizsla ’s met hun eigenaren komt te vervallen. Er waren ieder timeslot echter maar 5 vizsla´s met hun baasje, echter achteraf werd deze opzet als zeer positief ervaren.

Op 14 augustus hebben twintig Vizsla ’s aan de JBT deelgenomen. Uiteindelijk zijn 14 honden geslaagd voor de JBT.

Opvallend was dat 5 Vizsla ’s een onvoldoende kregen bij de sleep en één Vizsla bij het apport te land. Kijken we naar eerdere JBT´s blijkt dat veel dieren de meeste problemen ervaren bij de sleep. Enige voorbereiding voor de JBT is raadzaam voor de deelnemers.

De keurmeester Veldwerk, Ton Slager, gaf aan deze dag verschillende honden te hebben gezien die mooi veldwerk demonstreerden.

Omdat er twee keurmeesters Exterieur (Dick Rutten en Gerard Mensink) aanwezig waren kon men ook een Fokgeschiktheidskeuring doen. Echter hiervoor moet de hond ouder als achttien maanden zijn.

Bij deze JBT zijn er 14 honden die hun felbegeerde JBT-certificaat behaalden. Door de 2 exterieur-keurmeesters behaalden ook nog eens 14 Vizsla´s een kwalificatie voor fokgeschiktheid.

Het was een dag die voor herhaling vatbaar was. Nu op naar de volgende JBT op 26 september. Deze zal wederom op de Waltakke te Lochem worden georganiseerd.

Via deze link leest u het laatste nieuws van de Raad van Beheer, met onder andere:

  • verbod op stroomstootapparatuur per 1 januari 2022
  • aanpak malafide hondenhandel door Experticecentrum Genetica Diergeneeskunde Universiteit van Utrecht
  • Meldpunt foute puppyhandelaren bij House of Animals

Op zaterdag 16 oktober a.s. organiseert de ORWEJA weer een MAP (Meervoudige Apporteerproef) in Haaften. Wil je meedoen? Schrijf je dan nu in! Er kan zowel voor de A- als de B-proeven worden ingeschreven. Omdat er al veel honden zijn aangemeld voor de A-proeven, zijn vooral honden op B-niveau zeer welkom.

Niet alleen onze eigen vereniging is aanwezig. Ook de Continentale staande Hondenvereniging, de Cesky Fousek Vereniging Nederland, de Epagneul Breton Club Nederland en de Nederlandse Vereniging Korthals Griffonclub zijn van de partij. Hopelijk tot ziens in Haaften!

18 augustus 2021

Het bestuur heeft op de algemene ledenvergaderingen van 15 mei en 10 juni 2021 een aantal wijzigingsvoorstellen (deels op verzoek van de leden) van het verenigingsfokreglement (VFR) voorgelegd aan de leden. De leden hebben met meerderheid ingestemd met de wijzigingsvoorstellen, met uitzondering van artikel 2.8 Dubbeldekkingen "De Eigenaar van een teef mag zijn teef door één extra reu laten dekken. Op deze tweede reu zijn eveneens de fokregels 2.1 t/m 2.7 van toepassing". Een aantal van deze wijzigingsvoorstellen komen ook nog ter sprake op het geplande fokkersoverleg op 27 november a.s. Voor het nieuwe VFR, zie link.  De volgende wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen. 

18 augustus 2021

De notulen van de bestuursvergadering van 31 mei 2021 zijn in te zien via deze link. 

In geval niet meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst. In geval meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden volgens het door ORWEJA voorgeschreven lotingssysteem.

9 augustus 2021

De resultaten van de Internationale Pinkstershow te Gorinchem d.d. 8 augustus jl., zijn in te zien onder showuitslagen.

Via deze link kunt u het laatste nieuws van de Raad van Beheer van juli 2021 lezen.

Afgelopen voorjaar is er in de CJP gesproken om een beperking op te leggen van het aantal keren dat een combinatie zich kan inschrijven voor een MAP-A in 2021. In 2020 is er vanwege corona geen Nimrod georganiseerdOver deze beperking is gesproken om iedereen die zich dit jaar wil kwalificeren voor de Nimrod 2021 daarvoor voldoende gelegenheid te bieden. Dit in relatie tot het aantal MAP’s dat georganiseerd zal worden in 2021. Deze optie heeft de CJP destijds ook gedeeld met de JWR en de RJC.

Nu het aantal MAP’s dat in 2021 georganiseerd wordt groter is dan oorspronkelijk verwacht (waarvoor hulde aan de organisaties!), heeft de CJP besloten deze mogelijke beperking voor deelname niet door te voeren. Voor de voorjagers is er dus geen beperking voor het aantal keren dat men wenst in te inschrijven voor een MAP-A proef.

De Raad van Beheer meldt dat bij er de overgang naar IT4Dogs een probleem is opgetreden bij de vermelding van de resultaten van de ECVO oogonderzoeken. Dit heeft tot gevolg dat de deelresultaten van de ECVO onderzoeken op een aantal plaatsen niet volledig worden weergegeven. Het betreft de weergave op DutchDogData van vóór 1 december 2020 en de gegevens in de downloads naar de verenigingen van ná 1 december 2020. Dit komt voort uit een migratieprobleem bij het omzetten van de gegevens.