user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Wij ontvingen het bericht dat Ad Baijens op 19 september jl. is overleden.

Ad vervulde vele rollen en functies in de georganiseerde jachthondenwereld. Hij was keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden sectie staande honden, voorzitter van de Commissie Jachthondenproeven en van de Jachthonden Wedstrijd Raad en bestuurslid/voorzitter van de Epagneul Français vereniging. Hij was betrokken bij vele evenementen, onder andere het WK voor staande honden in Zeeland. Daarnaast schreef hij fraaie artikelen over het werk van de staande honden.

Eén van zijn laatste grotere activiteiten was het opstellen van een Deltaplan voor het behoud van de kwaliteit van staande hondenrassen in Nederland. Een plan geschreven vanuit de wens om vanuit het algemeen belang te werken aan behoud en verbetering. Het was hem niet gegund om de invoering van de daarin opgenomen voorstellen mee te mogen maken.

Zijn betekenis en betrokkenheid bij de W van Orweja, het Wedstrijdwezen, was groot. Hij ontving daarvoor een Koninklijke onderscheiding en de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Ad was altijd bereid om de inhoudelijke discussie over de toekomst van de staande honden in Nederland te voeren. De wens tot behoud en verbetering van het hondenwerk als basisgedachte lag hieraan altijd ten grondslag. 

Wij wensen Carry en de familie van Ad veel sterkte met dit grote verlies.

adbijens