user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Wageningen Universiteit heeft twee Groningse vossen onderzocht die neurologische verschijnselen vertoonden. Beide dieren bleken besmet met het vogelgriepvirus (H5N1). Ze liepen waarschijnlijk vogelgriep op door het eten van kadavers van besmette dieren.

4 juni 2021

Als vervolg op de algemene ledenvergadering van 15 mei jl. waarin de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement in stemming zijn gebracht, vindt er op 10 juni a.s. een 2e algemene ledenvergadering plaat. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan artikel 11.3 van de huidige statuten. De leden hebben via hun email een uitnodiging ontvangen. 

 

1 juni 2021

In de nieuwsbrief Raadar van de Raad van Beheer leest u onder andere over "stamboompups onderscheiden zich positief in de media", de Wet Besturen en Toezichthouders Rechtspersonen en de verplichte inschrijvingen van verenigingen in het UBO-register.

1 juni 2021

De notulen van de bestuursvergaderingen van 3 en 10 mei zijn in te zien via 3 en 10 mei 2021

20 mei 2021

Omdat er op de korte termijn nog geen (internationale) shows zijn, ook de shows in Utrecht en Breda zijn recentelijk geannuleerd, en fokkers wel graag aan de exterieureisen van het fokreglement willen voldoen, organiseren we voor de 4e keer een fokgeschiktheidskeuring. De datum is 27 juni a.s. U kunt t/m 20 juni inschrijven.

17 mei 2021

Via deze link kunt u de notulen van de bestuursvergadering van 19 april jl inzien, link

4 mei 2021

Zoals reeds eerder aangegeven in de Vizsla Varia hebben we besloten om de Algemene ledenvergadering van 15 mei a.s. online te houden. Deze zal plaatsvinden in de middaguren en wordt voorafgegaan door een presentatie van Marjoleine Roosendaal met als titel:" Omgaan met ziektes in gesloten populaties".

Nadere informatie omtrent de tijdsplanning, het inloggen bij de vergadering, de werkwijze daarbij en de agenda voor de ALV wordt uiterlijk op 6 mei a.s. aan de leden per mail verzonden.

30 april 2021

De vastgestelde notulen van de bestuursvergadering 8 maart zijn in te zien via deze link

30 april 2021

De nieuwsbrief van de Raad van Beheer "Raadar" van april 2021, is in te zien via deze link. In de Raadar wordt (weer) aandacht besteed aan:

  • groei aantal stamboomhonden
  • fokgeschiktheidskeuringen 
  • uitstel normenmatrix

23-4-2021

Na wat opstartproblemen met  onze poll, kunnen we nu de uitkomst van de stemming delen. Maar liefst 273 leden hebben de poll ingevuld. Dat is op een ledentotaal van 745 afgerond een respons van 37%. Voor ons als bestuur een teken dat deze manier om zaken voor te leggen aan de leden een goede aanvulling is op de traditionele manieren. 

23-4-2021

Van de Werkgroep Veldwedstrijden en -trainingen

Het bestuur heeft besloten om o.a. de workshop veldwerk van 22 mei a.s. te annuleren. We hopen in het najaar opnieuw een veldwerktraining te kunnen organiseren. Nadere informatie zal t.z.t. op de website gepubliceerd worden.