user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Nu het coronavirus een tweede golf van besmettingen veroorzaakt, heeft het bestuur besloten het fokkersoverleg dat voor 21 november op de agenda stond af te gelasten. Weer een activiteit die geen doorgang kan vinden. Heel jammer, maar het is niet anders. 

We hadden graag van gedachten gewisseld met fokkers en geïnteresseerden over een aantal belangrijke onderwerpen. Eerder hebben we al via de website en de Varia leden uitgenodigd te reageren op de voorstellen van de Raad van Beheer over fokregels omtrent epilepsie en het fokken met look-a-likes en voorstellen, vragen of opmerkingen over het fokreglement aan ons te mailen. Daarop hebben we twee reacties binnengekregen, beide van vrijwilligers van de werkgroep Foktoetsing en – informatie, leden dus, die sowieso al zeer betrokken zijn bij het VFR. Toch is het VFR en de regels die we daarin met elkaar hebben afgesproken voor iedereen die een nestje wil fokken van groot belang.

Omdat de situatie rond corona nog zo onzeker is hebben we besloten nog geen nieuwe datum voor een fokkersoverleg te prikken. We beraden ons nog op andere mogelijkheden om mogelijke ideeën  en meningen van leden over deze onderwerpen te peilen.