user_mobilelogo

Doel

In de veldwedstrijden worden de werkkwaliteiten van de deelnemende honden beoordeelt en vergeleken. Het doel is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal. Zo leveren de veldwedstrijden een bijdrage aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden en het behouden van het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen.

De wedstrijden zijn onderverdeeld in de Open klasse en de Jeugdklasse. In de Jeugdklasse, voor honden tot 30 maanden, wordt de natuurlijke aanleg van de honden beoordeeld. Bij de najaarswedstrijden in de Open klasse moet na een punt ook een apport worden uitgevoerd. De NVHSH ‘Vizsla’ organiseert ieder voor- en najaar een aantal wedstrijden voor beide klassen, afhankelijk van de beschikbare velden.

Kwalificaties

In een wedstrijd maak je een punt als je hond wild vindt en voorstaat en je samen zorgt dat het wild opgaat. Je claimt het punt door een schot met je alarmpistool. Dan is het aan de keurmeester om te beoordelen of je hond een kwalificatie heeft verdient.

Mogelijke kwalificaties:

 • C.Q.N. (certificat d'aptitudes naturelles):
  voor een hond die na een uitmuntende loop met een uitmuntend punt een dressuurfout maakt (bv. niet steady blijven, haas achtervolgen), waardoor hij niet in aanmerking komt voor een andere kwalificatie.
 • Goed, Zeer Goed en Uitmuntend
  worden verleend afhankelijk van de waardering voor de prestatie van de hond (zoekpatroon, stijl tijdens de loop, kwaliteit van het punt en eventueel van het apport).
 • CACT - RCACT - CACIT
  Op nationale veldwedstrijden kunnen keurmeesters de naar hun mening beste hond naast het "uitmuntend" ook het CACT (certificat d'aptitude au championnat national de travail) toekennen en ook de naar hun mening tweede beste hond naast het "uitmuntend" een RCACT (réserve certificat d'aptitude au championnat national de travail) verlenen. Op internationale veldwedstrijden kunnen de honden ook in aanmerking komen voor het CACIT (certificat d'aptitude au championnat international de travail) en eventueel het RCACIT (réserve certificat d'aptitude au championnat international de travail).

Of je krijgt (in de Open Klasse) een van de volgende aantekeningen:

 • PO  als je hond tijdens tenminste twee complete en nagenoeg foutloze lopen van hoog niveau geen kans heeft gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild [pas d'occassion]  
 • NC  als je hond tenminste een complete loop heeft voltooid en tijdens die loop (lopen) geen kans heeft gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild en het werk van dien aard was dat ook met een goed punt geen hoge kwalificatie zou zijn gegeven [non classé]
 • GPT   als je hond een kans om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild niet heeft benut en op grond daarvan niet is gekwalificeerd, dan wel op grond daarvan is gediskwalificeerd [gibier passé ou tapé]
 • INS   als je honden die niet hebben voldaan aan de norm van de wedstrijd en van wie de eerste loop op grond daarvan vroegtijdig door de keurmeester is beëindigd, ongeacht of zij een punt hebben gemaakt op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild of een kans daartoe niet hebben benut [insuffisant]
 • EL aan hond is gediskwalificeerd op grond van een fout, die niet is vermeld onder een van de andere aantekeningen [éliminé]
 • RET  als je jouw hond om welke reden dan ook, op eigen initiatief, voor het verstrijken van de achtste minuut van de eerste loop hebt teruggetrokken [retiré]
 • RI als je hond niet wordt gekwalificeerd op grond van het feit dat zij het apport te land of uit water onvoldoende uitgevoerd heeft [rapport insuffisant]
 • RR als je hond wordt gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij gevonden wild weigerde te apporteren [refus de rapport]
 • DD als je hond wordt  gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij wild beschadigd heeft [dents dur]
 • RE als je hond wordt gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij weigerde te water te gaan [refus d'eau]
 • PF als je hond wordt gediskwalificeerd op grond van schotschuwheid of schotgevoeligheid [peur de feu]  

Inschrijven

Inschrijven voor een veldwedstrijd kan op de website van ORWEJA, de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Daar vindt je ook Het Algemeen Veldwedstrijden Reglement (AVR) en het Supplement Staande Honden.
De komende veldwedstrijden, ook die van onze vereniging, zijn opgenomen in de ORWEJA veldwedstrijdkalender.
De wedstrijden voor staande honden (I) zijn verdeeld in drie rubrieken, A, B en C. Je Vizsla schrijf je in voor de B rubriek-wedstrijden (IB).
Meestal zijn er meer inschrijvingen voor een wedstrijd dan plaatsen. Dan gelden er bepaalde voorrangsregels, de lotingsregeling continentale staande honden.

BVT

Voor je aan je eerste jeugdwedstrijd deelneemt kun je een Basis Veldwerktest doen. De BVT is ontwikkeld om in een vroegtijdig stadium na te gaan welke honden in potentie talent voor dit spel op de wind hebben. Het doel is om inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van de jonge staande hond. Op de dag waarop de BVT plaatsvindt moet je hond de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en niet ouder zijn dan 24 maanden.
Als je slaagt voor de BVT krijg je voorrang bij inschrijving voor de wedstrijden. Ook voor een BVT schrijf je in via ORWEJA.