user_mobilelogo

Als je lid wilt worden wijzen we je op het gestelde in artikel 4 van de statuten: https://www.magyar-vizsla.nl/images/bestanden/statuten.pdf.

Met jouw lidmaatschap van de NVHSH ‘Vizsla’ steun je het werk van de vereniging. Als lid heb je stemrecht o.a. bij de verkiezing van bestuursleden. Je krijgt korting op het inschrijfgeld van de activiteiten én je ontvangt 4 keer per jaar ons verenigingsblad de Vizsla Varia, waarvan 1 x de speciale uitgave voor de Algemene Ledenvergadering. Leden zijn verplicht zich te houden aan het Verenigingsfokreglement als zij hun reu of teef inzetten voor de fokkerij. Vriendelijk verzoek om het aanvraagformulier volledig in te vullen zodat we beschikken over alle gegevens die voor de administratie noodzakelijk zijn

Lidmaatschap aanvragen

Contributie 2024

  • Lidmaatschap: € 30,00
  • Lidmaatschap na 1 juli: € 15,00
  • Gezinslidmaatschap: € 12,00
  • Gezinslidmaatschap na 1 juli: € 6,00

De contributie wordt jaarlijks automatisch van je rekening afgeschreven.

Bij toetreding tot de vereniging als lid verleen je toestemming tot automatische incasso van de contributie, conform artikel 11 van het Huishoudelijk reglement.
Je kunt gezinslid worden als iemand met wie je op hetzelfde adres woont, al lid is. Het gezinslidmaatschap heeft dezelfde rechten en plichten als het lidmaatschap.

Bankgegevens:
IBAN NL31ABNA0545980119 t.n.v. VIZSLA

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap vóór 1 december per e-mail of schriftelijk opzeggen voor het volgende kalenderjaar. Je ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging.

Stuur je mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Beleids- en uitvoeringsplan

Gedragscode

Reglement jaarprijzen