user_mobilelogo
NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN
VIZSLA

Ledenadministratie: Huub Hermans, E: ledenadministratie@magyar-vizsla.nl
Algemeen Correspondentieadres: de Einse 6, 8252 JM Dronten
Bankgegevens: IBAN nummer: NL31ABNA0545980119, Ten name van VIZSLA, BIC-code: ABNANL2A

Inschrijfformulier

Gegevens

Automatische incasso

Formulieren die via de website worden ingestuurd, worden automatisch als ondertekend beschouwd.

Als u er voor kiest om het niet via de website in te sturen is het verzoek om het formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening te retourneren aan de ledenadministratie.

Bij aanmelding na 30 juni van het lopende jaar wordt de helft van de contributie gerekend