user_mobilelogo
NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN
VIZSLA

Ledenadministratie: Huub Hermans, E: ledenadministratie@magyar-vizsla.nl
Algemeen Correspondentieadres: Hoofdstraat 138, 7586 BW Overdinkel
Bankgegevens: IBAN nummer: NL31ABNA0545980119, Ten name van VIZSLA, BIC-code: ABNANL2A

Inschrijfformulier

Gegevens eigenaar

Automatische incasso

Wij verzoeken je dit formulier volledig ingevuld en voorzien van je handtekening te retourneren aan de ledenadministratie. Formulieren die via de website worden ingestuurd worden automatisch als ondertekend beschouwd.

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 27,50 en het gezinslidmaatschap € 11,00. Bij aanmelding na 30 juni van het lopende jaar wordt de helft van de contributie gerekend (voor het gewone lidmaatschap betekent dit € 13,75).

Privacyverklaring