user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Ter informatie de nieuwsbrief van de Raad van Beheer Raadar van 17 november.  

Op dinsdag 1 december a.s. lanceert de Raad van Beheer het nieuwe stamboomregistratie systeem, IT4dogs. Ook treedt er per 1 december a.s. een nieuwe regel in werking, namelijk "Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon". En zal vanaf 2021 op de stambomen te lezen zijn of een hond gefokt is volgens het verenigingsfokreglement. Voor meer informatie zie maling Raad van Beheer. 

Ons bereikte het trieste bericht dat op 30 oktober Martin van de Weijer op 95 jarige leeftijd is overleden. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het verlies. 

Ter informatie de vastgestelde notulen van de bestuursvergadering d.d. 14 september jl: notulen.

De showverslagen van de International Dogshow in Maastricht d.d. 26 en 27 september zijn bekend, zie voor meer informatie showuitslagen.

 

 Van de voorzitter:

 

VOORZITTER GEZOCHT

 

Na vier jaar in het bestuur, waarvan 3 jaar als voorzitter ben ik op de aanstaande algemene ledenvergadering aftredend. Ik heb besloten mij niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. Het voorzitterschap vraagt veel tijd en energie. Mijn gezondheid is er niet op vooruitgegaan in de afgelopen vier jaren, waardoor ik niet meer alles kan doen wat de functie van me vraagt. En dus zijn we nu op zoek naar iemand die de voorzittershamer kan en wil overnemen.

Ter informatie de nieuwsbrief van de Raad van Beheer: Raadar 16 oktober

Nu het coronavirus een tweede golf van besmettingen veroorzaakt, heeft het bestuur besloten het fokkersoverleg dat voor 21 november op de agenda stond af te gelasten. Weer een activiteit die geen doorgang kan vinden. Heel jammer, maar het is niet anders. 

We hadden graag van gedachten gewisseld met fokkers en geïnteresseerden over een aantal belangrijke onderwerpen. Eerder hebben we al via de website en de Varia leden uitgenodigd te reageren op de voorstellen van de Raad van Beheer over fokregels omtrent epilepsie en het fokken met look-a-likes en voorstellen, vragen of opmerkingen over het fokreglement aan ons te mailen. Daarop hebben we twee reacties binnengekregen, beide van vrijwilligers van de werkgroep Foktoetsing en – informatie, leden dus, die sowieso al zeer betrokken zijn bij het VFR. Toch is het VFR en de regels die we daarin met elkaar hebben afgesproken voor iedereen die een nestje wil fokken van groot belang.

Omdat de situatie rond corona nog zo onzeker is hebben we besloten nog geen nieuwe datum voor een fokkersoverleg te prikken. We beraden ons nog op andere mogelijkheden om mogelijke ideeën  en meningen van leden over deze onderwerpen te peilen.

 

Op 21 november wordt er voor 2e keer dit jaar een fokkersoverleg georganiseerd. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.

De resultaten van de Outdoor Show Zwolle van 13 september en de IDS Maastricht van 26 en 27 september zijn inmiddels bekend. Alle deelnemers hartelijk gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Zie Resultaten 13 september , Resultaten 26 september 2020 en Resultaten 27 september 2020.

Het bestuur heeft vanwege het niet doorgaan van diverse exterieurshows op grond van artikel 9.3 van het verenigingsfokreglement (VFR) besloten een 2e fokgeschikheidskeuring te organiseren op 8 november in Ruurlo. De keuring zal 's middags plaatsvinden.