user_mobilelogo

12 juni 2022

Op 10 juli aanstaande organiseren we weer een Vizslawandeling! Deze keer is de locatie het Larserbos in de buurt van Lelystad-airport. Een perfecte plek voor onze Vizsla's om eens lekker uit hun dak te gaan! Loop je ook mee?

12 juni 2022

Bent u de eigenaar van een puppy van maximaal 10 weken oud, geboren in Nederland en is de geboortedatum onomstotelijk vastgesteld?
Dan kunt u meedoen! Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de leeftijd waarop bij puppy's van verschillende rassen de snijtanden wisselen.

1 juni 2022

Fantastisch nieuws! De Orweja heeft de Dianaprijs toegekend aan Vörös Vadász Loke (Guus), de Vizsla korthaar van Ruben Groenendijk. Het is voor de eerste keer dat deze prijs aan een Vizsla in Nederland wordt toegekend. Reden genoeg voor secretaris-penningmeester Albert Boevé om langs te gaan met een bos bloemen voor Ruben en een runderbot voor Guus om stil te staan bij deze bijzondere waardering. 

7 juni 2022

Hallo! Ik ben Boaz, een 4-jarige (gecastreerde) Vizsla korthaar die altijd blij is! Ik ben op zoek naar een nieuw thuis waar een warme mand op mij staat te wachten. Ik ben - al zeg ik het zelf - een schat van een hond met een hart van goud. Maar hoe kan dat ook anders? Ik ben tenslotte een Vizsla.

Op de Vizsladag van 21 mei 2022 zijn de jaarprijzen over 2021 uitgereikt: https://www.magyar-vizsla.nl/jaarprijzen

De Magyar Vizsla Klub Egyesület (Hongaarse Vizsla vereniging) organiseert dit jaar deze wedstrijd en zal worden gehouden van vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober in Bugyi, Hongarije.
Ook dit jaar willen we een ruime vertegenwoordiging afvaardigen naar dit jaarlijkse evenement. 

Meer informatie over de aanmelding en selectie hiervoor vind je hier.

Het bestuur heeft een nieuw reglement opgesteld voor de selectie en afvaardiging naar de Europacup van Vizsla’s met hun voorjager.
Met dit reglement willen we ervoor zorgen dat de beste honden naar het Europese toernooi worden afgevaardigd.

Het reglement is een aanvulling op het ‘official regulations for the magyar field trial championship’. Benieuwd naar het volledige reglement? Je leest het hier.

Alle deelnemers hebben inmiddels een programma toegestuurd gekregen, maar voor geïnteresseerden hierbij dit overzicht.

Onderstaande tijden zijn richttijden. Al met al een vol programma wat hopelijk voor iedereen goed te doen is en te volgen.

Zeker ook voor de mensen die kennis willen maken met het ras.

De vereniging organiseert op maandag 22 augustus weer een Jacht Basis Test.

Locatie: de Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241PH Lochem

Let op! Deze keer zonder fokgeschiktheidskeuring.

De JBT is een aanlegtest, uw hond moet een bepaald gedrag laten zien. De test bestaat uit een apporteertest, een watertest, een veldtest, een schottest en een spoortest. Om te slagen voor de JBT moet uw hond voor al deze onderdelen, minimaal een voldoende behalen.

Aan de leden van de vereniging,

Hiermee willen we jullie over het volgende informeren:

Binnen de huidige bestuurssamenstelling hebben we de afgelopen maanden kritisch gekeken naar een optimale inzet van de kennis en kunde, met daarbij specifiek naar de beschikbare tijdsinvestering, van de zittende bestuursleden. Daarnaast is er in ieder geval nog ruimte voor een uitbreiding met één (kandidaat)bestuurslid voor de commissie apporteren & zweetwerk. Wim van Vierssen neemt voorlopig de honneurs hiervoor waar.

Nicole Slagmolen heeft aangegeven dat haar bedrijf zo veel van haar tijd en energie vraagt dat zij weliswaar heel graag bestuurlijk actief wil blijven, maar niet meer als secretaris .  

Albert gaat als secretaris-penningmeester functioneren, een constructie die overigens bij veel verenigingen bestaat. Het dagelijks bestuur (statutair moet dat bestaan uit 3 bestuursleden) blijft bestaan uit Wim, Albert en Nicole, waardoor we o.a. de tekenbevoegdheden niet hoeven aan te passen. 

Nicole gaat zich als bestuurslid richten op de werkgroep Fokkerij en Gezondheid.

De taakverdeling komt hiermee neer op::

* voorzitter: Wim van Vierssen (interim Apporteren & Zweetwerk, vacature)

* secretaris-penningmeester: Albert Boevé (Communicatie)

* Nana Boe Pallesen (Exterieur)

* André Piters (Evenementen)

* Michael Pallesen (Veldwerk)

* Nicole Slagmolen (Fokkerij & Gezondheid).  

Het algemene correspondentieadres wordt gewijzigd in het huisadres van Albert: Exloostraat 133, 2545 XR Den Haag. Hij is naast de bekende mailadressen telefonisch te bereiken op: 0646072675.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Op zaterdag 21 mei is onze jaarlijkse Vizsladag. De gelegenheid voor leden en liefhebbers van Vizsla’s om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met jachthondensport. De Vizsladag vindt plaats op De Waltakke in Lochem. Inschrijven hoeft alleen als je deel wilt nemen aan de activiteiten met je hond of voor de barbecue. Als je puur van plan bent om te komen voor nadere kennismaking met onze rassen, ben je natuurlijk van harte welkom zonder aanmelding vooraf. Toch inschrijven? Lees verder voor meer informatie over deze gezellige dag!

Subcategorieën