user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Aan de leden van de vereniging,

Hiermee willen we jullie over het volgende informeren:

Binnen de huidige bestuurssamenstelling hebben we de afgelopen maanden kritisch gekeken naar een optimale inzet van de kennis en kunde, met daarbij specifiek naar de beschikbare tijdsinvestering, van de zittende bestuursleden. Daarnaast is er in ieder geval nog ruimte voor een uitbreiding met één (kandidaat)bestuurslid voor de commissie apporteren & zweetwerk. Wim van Vierssen neemt voorlopig de honneurs hiervoor waar.

Nicole Slagmolen heeft aangegeven dat haar bedrijf zo veel van haar tijd en energie vraagt dat zij weliswaar heel graag bestuurlijk actief wil blijven, maar niet meer als secretaris .  

Albert gaat als secretaris-penningmeester functioneren, een constructie die overigens bij veel verenigingen bestaat. Het dagelijks bestuur (statutair moet dat bestaan uit 3 bestuursleden) blijft bestaan uit Wim, Albert en Nicole, waardoor we o.a. de tekenbevoegdheden niet hoeven aan te passen. 

Nicole gaat zich als bestuurslid richten op de werkgroep Fokkerij en Gezondheid.

De taakverdeling komt hiermee neer op::

* voorzitter: Wim van Vierssen (interim Apporteren & Zweetwerk, vacature)

* secretaris-penningmeester: Albert Boevé (Communicatie)

* Nana Boe Pallesen (Exterieur)

* André Piters (Evenementen)

* Michael Pallesen (Veldwerk)

* Nicole Slagmolen (Fokkerij & Gezondheid).  

Het algemene correspondentieadres wordt gewijzigd in het huisadres van Albert: Exloostraat 133, 2545 XR Den Haag. Hij is naast de bekende mailadressen telefonisch te bereiken op: 0646072675.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur