user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

4 juni 2021

Als vervolg op de algemene ledenvergadering van 15 mei jl. waarin de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement in stemming zijn gebracht, vindt er op 10 juni a.s. een 2e algemene ledenvergadering plaat. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan artikel 11.3 van de huidige statuten. De leden hebben via hun email een uitnodiging ontvangen.