user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

4 mei 2021

Zoals reeds eerder aangegeven in de Vizsla Varia hebben we besloten om de Algemene ledenvergadering van 15 mei a.s. online te houden. Deze zal plaatsvinden in de middaguren en wordt voorafgegaan door een presentatie van Marjoleine Roosendaal met als titel:" Omgaan met ziektes in gesloten populaties".

Nadere informatie omtrent de tijdsplanning, het inloggen bij de vergadering, de werkwijze daarbij en de agenda voor de ALV wordt uiterlijk op 6 mei a.s. aan de leden per mail verzonden.