user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Op 1 maart jl. heeft tot onze spijt onze voorzitter Peggy van den Crommenacker haar voorzittershamer neergelegd. Peggy is gestart als secretaris en heeft in die periode er voor gezorgd dat er meer overzicht en structuur kwam. Maar ze had nog meer verbeterideeën en heeft zich daarom in 2018 verkiesbaar gesteld als voorzitter. 

Onder Peggy’s leiding heeft het toenmalige bestuur tijdens een startbijeenkomst in 2018 vier beleidsspeerpunten geformuleerd: 

- De vereniging biedt een podium aan honden van leden en aan leden

- De vereniging gaat meer voorlichting geven

- Leden meer bij de vereniging betrekken

- Aandacht hebben voor top- en breedtesport

Deze vier speerpunten vormden de basis voor een nieuw in te slagen weg. Er is het nodige verbeterd op het gebied van communicatie (website, Varia, gebruik facebook, snellere responstijd mails en dekaanvragen), er worden fokkers overleggen georganiseerd en lezingen en workshops, er is naast de bijzondere jachtprestaties ook meer aandacht gekomen voor andere bijzondere werkprestaties van onze Vizsla’s, er is sinds jaren weer een rasexamen georganiseerd, binnenkort zal de eerste jonge hondenkeuring plaats vinden, de werkgroepen zijn beter bezet en niet te vergeten dank zij onze nieuwe website is het mogelijk de meningen van onze leden te polsen. 

Helaas gaat er ook wel eens wat mis. Dat hebben we gemerkt met de onlangs gehouden poll voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter en bestuurslid. Daar leren we van, er zal wellicht een nieuwe beveiligde stemming komen en anders komt het aan de orde op de ALV.  

We vinden het jammer dat Peggy haar voorzitterschap heeft moeten beëindigen. De klus is nog niet klaar, maar we respecteren haar besluit en zijn dankbaar voor wat ze voor de vereniging heeft gedaan. Een moment om haar persoonlijk te bedanken is er hopelijk op de ALV van 15 mei a.s. 

Tot het moment waarop de leden een nieuwe voorzitter kiezen, vervult Albert Boevé de rol van plaatsvervangend voorzitter. De voorgedragen voorzitter Ruben Groenendijk en het beoogd bestuurslid portefeuille fokkerij en gezondheid Peter Verlouw zijn beiden al lid van de werkgroep veldwerk respectievelijk foktoetsing en informatie. Als leden van deze werkgroepen zijn zij ook regelmatig als adviseurs aanwezig bij bestuursvergaderingen. Het huidige bestuur bestaat gelukkig nog uit het vereiste minimum van 5, zodat we als bestuur voorlopig door kunnen gaan. Want onze ambitie is groot.

 

Het bestuur