Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 489 gasten en geen leden online

Een foktoetsing wordt aangevraagd door de eigenaar van de teef. Deze aanvraag wordt ingediend, voor één bepaalde reu. Wil men een reservereu achter de hand hebben, dan moet daar een aparte aanvraag voor worden ingediend, met vermelding van ‘reservereu’.
Indien een fokker een vraag heeft over een bepaalde combinatie/reu, kan hij/zij met de Fic contact opnemen.

 • De foktoetsing –zie op de website onder ‘ledenmenu’, ‘info fokkers’- wordt bij voorkeur ingediend 8 weken voor de te verwachten loopsheid.
 • Een fokadvies kan niet na de dekking alsnog worden aangevraagd.
 • Bij het indienen van de foktoetsing, worden alle bescheiden meegestuurd, dit mag ook in een aparte mail naar fic@magyar-vizsla.nl.
  Indien een reu op de dekreuenlijst staat, zijn van hem de benodigde papieren al bij de Fic en hoeven ze niet meegestuurd te worden.
 • Het fokadvies wordt per post naar de fokker opgestuurd. Indien bij de dekking de aangevraagde reservereu is ingezet, krijgt de fokker dit fokadvies, na het melden van de dekking aan de FIC, thuisgestuurd.
 • Bij de aanvraag, kan men tevens een ledenkaart aanvragen. Deze is nodig om de chipper van de Raad van Beheer te tonen. De ledenkaart is een kalenderjaar geldig en bij een tweede foktoetsing in hetzelfde kalenderjaar, hoeft niet nogmaals een ledenkaart aangevraagd te worden.
 • Bij een positieve fokadviesfoktoetsing, kan men gebruik maken van de pupinfo. De fokker doet een verzoek aan de pupinfo en vult daarvoor het standaard formulier op de webiste in. Daarna wordt – indien gewenst – de melding op de website geplaatst.
 • De bemiddeling kan op elk gewenst moment na het plaatsvinden van de dekking starten.
 • Sinds 2012, valt de exterieurkeuring op de JBT (Jacht Basis Test) ook onder de showeis. Naast de keuring op de JBT moet er dan nog een officiële show gelopen worden. De leeftijd van de hond moet bij één van beide keuringen minimaal 20 maanden zijn. De keuring op de Vizsladag, valt niet onder een officiële keuring en telt niet mee.
 • Het fokadvies is een half jaar geldig. Mocht de aanvraag zijn goedgekeurd, maar de dekking vindt niet binnen deze termijn plaats, bijvoorbeeld omdat een loopsheid wordt overgeslagen, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Het is dan niet nodig om alle papieren opnieuw in te sturen.


De Fic gaat niet over dekkingsvoorwaarden en vergoedingen. Dit wordt door de teef- en reu eigenaar onderling afgesproken. U kunt bij vragen hierover, wel met de Fic contact opnemen.

Met ingang van het nieuwe VFR, worden er geen dispensaties meer uitgegeven.

Alleen bij hoge uitzonderingen, kan een bepaalde combinatie onder 9.3 vallen. De aanvraag wordt dan in het bestuur besproken.

Houdt ook rekening met punt 1.6 van het Verenigingsfokreglement (VFR), waarin staat dat indien een lid zich niet houdt aan de regels gesteld in het VFR, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap van de desbetreffende lid op te zeggen.

Voor informatie over het aanvragen van stambomen, kunt u terecht op website van de Raad van Beheer onder rashonden www.raadvanbeheer.nl.

Bij verdere vragen, kunt u contact opnemen met de Fic via fic@magyar-vizsla.nl.