Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Zaterdag 18 augustus was onze Standaard Jachthondenproef (SJP) in Haaften. Deze proef organiseren we elk jaar in samenwerking met de Grote Münsterlandervereniging waarbij om het jaar één van de verenigingen de leiding heeft. Dit jaar was het onze beurt.
De dag was meer dan geweldig, beter konden we ons niet wensen voor een jachthondenproef. Prachtig weer, een lekker windje, een geweldig terrein, gepassioneerde keurmeesters, gedreven helpers en opgewekte deelnemers. De vereniging wil vooral de gedelegeerde, de keurmeesters, helpers en organisatoren danken voor hun inzet en medewerking. Zonder al die mensen was het organiseren van de proef niet mogelijk geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Van de 52 inschrijvingen startten 48 deelnemers, 20 Grote Münsterlanders, 2 Vizsla draadhaar en 26 Vizsla korthaar. Wat de resultaten betreft beperken we ons hier tot de Vizsla’s. Van de 26 Vizsla’s behaalde 4 een C-, 8 een B- en 2 een A-diploma. Helaas viel er ook een diskwalificatie.
Dat de helft geen diploma behaalde lag vooral aan de training van de honden of beter gezegd een gebrek aan training. De ‘moeilijke’ proeven waren proef C het afliggen, proef D het kort apport en vooral proef H apport over diep water.
Bij het afliggen kwam nogal eens het excuus dat het wat onrustig was waardoor de honden opstonden en gingen lopen. Een SJP is een examen. Een examen voor een diploma. Met dat diploma is de hond geschikt om op jacht te gaan. Bij een jacht gaat het er ook niet altijd rustig aan toe. Het is de bedoeling dat een hond rustig op de plaats blijft liggen ook als het hectisch is.
Het kort apport, het ophalen van een konijn is en blijft soms moeilijk.
De bottleneck was echter proef H. Volgens sommige voorjagers was de proef door het eendenkroos op het water te moeilijk. Ook hier geldt dat van een hond met een B-diploma verwacht mag worden dat deze elk willekeurig water oversteekt. Op een jachtpartij is het water lang niet altijd helder en glad en zijn de kanten zelden glooiende zandstrandjes. Voor een getrainde hond was het oversteken van het water goed te doen. Het geeft eens te meer aan dat je een SJP niet maar zo even doet. Er is wel degelijk training en een goede voorbereiding nodig!

2018sjpDe volgende prijzen waren voor de Vizsla’s:

    1e prijs A en de Haaften Wisseltroffee voor Baccardi Banataj Wind van Irene Davidse, 92 punten
    2e prijs A: Lovecky Sperk Rubín van Eveline Veilbrief-Abels, 88 punten

B-prijzen voor voorjagers die zich niet opgegeven hadden voor de A

    1e B Varratos Bandi van Wilco van Renen, B met 68 punten
    2e B Crimson Sky's Hunter van Herman Obbink, B met 67 punten
    3e B Quodian's Gamay van Ton van Erp, B met 66 punten

C-prijzen voor voorjagers die zich niet hadden opgegeven voor de A en waarvan de Vizsla nog geen 3 jaar oud is.

    1e C Vadasz Vizsla Fenna van Roy Polmans, C met 42 punten
    2e C Amos vom Schledenhof van M.A. Scheepers, C met 40 punten;

    De Willigen wisseltroffee voor Zoldmali Penge van Jeroen Paulus, B met 75 punten

Allen van harte gefeliciteerd!