Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Verslag door Johan Kraaij en Max Verhoeven

De voor ons doel zeer geschikte velden werden ons welwillend beschikbaar gesteld door het gastvrije echtpaar Weggemans.
De weercondities waren uitstekend. Voldoende wind mooi recht op de lengte van het veld, droog en niet te warm.
Een viertal fazanten werden uitgezet op een ruim stuk grasland, zo ver uit elkaar dat de honden uitgenodigd werden behoorlijk breed veld te nemen. Eveneens zo een viertal fazanten in een zeer ruim bietenveld.

De leeftijd van de honden varieerde van 5 maanden (2), 6 maanden (3), 9 maanden (4), 11 maanden (1), tot 12 maanden (2). Twaalf jonge tot zeer jonge vizsla’s dus, waarvan de meesten nog geen enkele ervaring met fazant of ander levend veerwild hadden opgedaan. Ook de meeste voorjagers hadden weinig of geen ervaring met het werk van een staande hond.

De voor-de-hand-liggende taak was daarom de voorjagers de allereerste beginselen van veldwerk, het inzetritueel, de veldaanpak, het ondersteunen en corrigeren en vooral (bij deze jonkies) de kunst van het enthousiasmeren (tijdens de loop, maar vooral bij wild) bij te brengen.

De 12 deelnemers werden in twee groepen gesplitst. Voor de middag de ene groep naar het grasland en de andere naar de bieten. In de middag uiteraard andersom.

Onderstaand de bevindingen:


Wenters Dévai Arany Mira, korthaar teefje van net 6 mnd.
Grasland:
Goede neus, goede manieren. Snuffelt wat te veel, maar is te corrigeren. Slaat de haken goed naar de wind en neemt van verre verwaaiing op. Is vandaag de enige hond die tot werkelijk voorstaan kwam, en dat na een lang (20m) en behoedzaam coulée.

Bieten:
Kent geen bieten en twijfelt om erin te gaan. Wordt na wat aanmoedigingen brutaler en zelfstandiger en maakt korte slagen soms goed op de wind. Alles nog voorzichtig en verwaait fazantjes. Komt niet tot echt voorstaan.


Wenters Dévai Arany Angel, korthaar teefje van net 6 mnd.
Grasland:
Redelijk vrij, maar snuffelt veel. Daardoor geen regelmaat in de loop. Toch verwaait ze de fazant goed. Weinig van te zeggen totdat de hond meer voor fazanten gebracht is.

Bieten:
Net als nestzus Mira zijn bieten onbekend terrein. Ook na aanmoedigingen komt hond enigszins los en verwaait voorzichtig een fazantje. Gehele beeld alles te voorzichtig en komt dus niet tot echt vast voorstaan.


Wenters Dévai Arany Áldás, korthaar reutje van net 6 mnd.
Grasland:
Zelfde beeld als nestzussen Mira en Angel. Maar toont leervermogen. De 3e fazant wordt op 5m verwaaid, en valt dan inderdaad aan.

Bieten:
Toont zich wat brutaler als de nestzussen. Goed contact met voorjaagster. Verwaait fazant al van ver, maar komt nog niet tot vast voorstaan.


Gércei-Vadasz Zenith Drago, korthaar reutje van net 5 mnd.
Grasland:
Gaat nog niet weg, wel als hij zwaluwen ziet, die hij interessanter vindt dan de gekooide fazant. Lekker vrij hondje.

Bieten:
Enorm baasgericht en gaat niet weg. In 2e beurt ineens zelfstandig ver op verkenning, maar niet richting fazantjes.


Vádaszfai Kalja, korthaar reutje van amper 5 mnd .
Grasland:
Een vrij hondje. Tekent op fazant op ruim 30m, maar verliest al snel interesse.

Bieten:
Wil helaas nog niet weg bij voorjager.


Csipkéskúti Kacaj Kyra, korthaar teef van 11 mnd.
Grasland:
Neemt veel initiatief. Durft te gaan en jaagt met redelijk tot goede kophouding. Deze hond heeft strakkere begeleiding nodig. Is slechts matig in fazant geïnteresseerd.

Bieten:
Gaat zelfstandig bieten in en heeft geen aanmoediging nodig. Is zeer ondernemend en jaagt momenten al zeer fraai. Verwaait de fazanten maar komt niet tot vast voorstaan.
Mits goede begeleiding biedt perspectieven voor veldwerkwedstrijden.


Fényes Varázs Bente (Roza), draadhaar teef, 12 mnd.
Grasland:
Jaagt met goede kophouding. Slaat de haken goed naar de wind. Neemt verwaaiing van fazant van verre (60m) op, maar maakt het niet af. Als de voorjager de komende maand de hond veel voor fazanten kan brengen zou hij nog kunnen inschrijven voor een jeugdveldwedstrijd.

Bieten:
Hond blijft helaas teveel bij voorjager plakken. 


Fényes Varázs Baro, draadhaar reu, 12 mnd.
Grasland:
Een zachte hond. Kop blijft laag, wil nog niet weg, maar verwaait fazant toch op 50. Voorjager moet de hond zelfvertrouwen geven.

Bieten:
Jaagt met tijden vlot door de bieten met goede kophouding. Laat soms al mooie slagen op de wind zien. Verwaait fazant maar weet daar nog niet goed mee om te gaan. Komt niet tot echt vast voorstaan. Contact baas/hond is uitstekend. Mits met goede begeleiding biedt perspectieven voor veldwerkwedstrijden.


Hannah Yelka v.d. Verre Hoeve, korthaar teef, 9 mnd.
Grasland:
Trekt in dit voor haar bekende veld een eigen plan, maar toont overwegend een goede kophouding en een goede neus. De fazanten zijn niet veilig voor haar.

Bieten:
Jaagt al echt in het voor haar bekend bietenveld met een mooie galop. Hoge kophouding en regelmatig mooie slagen op de wind. Gekooide fazantjes niet interessant meer voor haar.


Hiris v.d. Verre Hoeve, korthaar teef van 9 mnd.
Grasland:
Verwaait al snel 1e fazant en apporteert fazant.

Bieten:
Niet genoeg interesse en gaat niet vlot door de bieten. Komt niet tot voorstaan maar wil fazant apporteren.


Hagar Winston v.d. Verre Hoeve, korthaar reu, 9 mnd.
Grasland:
Krachtige, atletisch gebouwde reu, die echt jaagt, met goede kophouding, stille staart en mooie gangen. Valt vanaf 50m gedecideerd aan op fazant. Deze hond zou volgend voorjaar (met de juiste begeleiding) op een veldwedstrijd goed kunnen scoren.

Bieten:
Reu trekt eigen plan. Jaagt met groot gemak en met goede slagen en goede kophouding op de wind. Verwaait fazant maar komt nog niet tot echt voorstaan. Talentvolle reu, mits goede begeleiding biedt perspectieven voor veldwerkwedstrijden.


Honey Zyra v.d. Verre Hoeve, teef, 9 mnd.
Grasland:
Teef is niet te houden. Jaagt met zo,n hoge snelheid dat ze de fazantjes ook amper kan verwaaien. Maar door het grasland ver na de fazanten ruim te bejagen, tekent ze op het eind van het perceel een haas, die van schrik de benen neemt en ver word achtervolgt.

Bieten:
Vliegt over de bieten met het grootste gemak. Jagen en jakkeren wisselt elkaar af. Momenten mooie slagen op de wind met hoge kophouding en stille staart. Komt niet tot vast voorstaan.Dat de honden bij de fazanten niet tot voorstaan komen is niet zo verwonderlijk. Er zijn allerlei sporen van honden en mensen om de kooi. De fazant zit opgesloten. En de meeste hondjes hebben te weinig ervaring met wild, met name met fazant. Hoewel je van zulke jonge hondjes niet veel mag verwachten ben ik niet ontevreden. Bij de meesten zagen we dat de aanleg wel degelijk aanwezig is. En, minstens zo belangrijk, met heel jonge hondjes kun je in ieder geval, met behulp van deze introductiedag, een goed begin maken. Je kunt hiermee immers niet vroeg genoeg beginnen.