Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

In cafe de Fendertse Hoeve te Fijnaart verzamelden op vrijdag 16 maart j.l. rond 08.30 uur zo’n 11-tal voorjagers met hun vizsla voor deelname aan onze jaarlijkse 1-daagse voorjaars-veldwerktraining. Na aankondiging op onze website alsmede in ons clubblad hadden we in een record tijd ruim 16 aanmelders. De velden in Fijnaart laten het niet toe om met zo’n groot aantal honden te trainen. Wij hebben dus in deze vooraf een selectie moeten maken en hebben gemeend die vizsla’s te moeten uitsluiten die reeds in voorgaande jaren op veldwedstrijden in de jeugdklasse één of meerdere kwalificaties hebben behaald. Helaas is er door mijn onlangs gedane oproep zowel in het clubblad als op de website ook niet gereageerd op de vraag naar beschikbare velden anders had ik mogelijk een tweede trainingsdag kunnen organiseren voor de honden en hun voorjagers die nu dus moesten afvallen.
De overgebleven 11 honden hadden op één hond na nog nimmer aan een wedstrijd deelgenomen. Het is altijd spijtig als je leden moet teleurstellen voor deelname aan een vizsla-activiteit, maar in deze kon het beslist niet anders.

Rond 09.00 uur heten ondergetekende iedereen welkom en in het bijzonder onze gastheer Dick Wilmink en onze instructeur/verenigingslid Cor van de Voorn. Helaas kon dit voorjaar onze vaste gastheer en verenigingslid Jan Maris niet aanwezig zijn maar had in de persoon van Dick Wilmink een geweldige en sympathieke veldbegeleider afgevaardigd.

Rond 09.30 uur konden 4 vizsla’s na elkaar hun loop maken op een prachtig oud-stoppelveld. Enkele vizsla kon met het aanwezige wild niet goed overweg en kwam niet tot voorstaan. Al met al en met ondersteuning aan de voorjagers van onze instructeur Cor lieten enkele vizsla’s al een heel leuk looppatroon op de wind zien.

Hierna konden twee ander vizsla’s met hun voorjagers de gelegenheid op een zeer groot perceel grasland hun kunnen laten zien. Dat ze niet echt tot lopen en dus tot jagen kwamen was jammer, want na afloop van hun beurt liet Cor aan de voorjagers zien dat er wel degelijk fazanten zaten. Beiden voorjagers moesten nml met hun vizsla aan het eind van dit perceel door een ruige berm lopen en jawel na een hondertal meters vlogen de fazanten op. Dus een gemiste kans voor zowel beide voorjagers als van hun vizsla’s.

De laatse 5 vizsla’s hebben hun kunnen laten zien op een geweldig groot en breed veld met wintertarwe. Deze vizsla’s waren niet onverdienstelijk en de ene had een betere looppatroon als de andere maar allen kwamen tot voorstaan op kooifazant. Van prachtig vast voorstaan tot enigszins aarzelend en schrikkerig was het resultaat.

Hierna togen we na een korte gezellige lunch in de Fendertse Hoeve naar een groot grasland perceel waar mogelijk twee koppels patrijzen zouden zitten. Het lukte 6 voorjagers helaas niet om deze patrijzen te vinden en kwamen ze jammer genoeg dus niet tot voorstaan ondanks dat enkele vizsla’s dit wel hadden verdiend gezien hun looppatroon en de wil om te jagen.

Het laatste veld werd ons opgediend waar mogelijk vele fazanten zouden zitten voor de nog overgebleven 5 vizsla’s. Allen hebben geweldig gelopen echter een jonge korthaar teef van 11 maanden t.w. Moya van de Verre Hoeve wist op rechts in een zeer fraaie stijl ver van de voorjagers gedecideerd een fazantenhaan vast te zetten. De afstand was helaas te groot om de hond op tijd te kunnen bedienen en dus gezamenlijk met haar bazin het wild te tonen.

Inmiddels was het al redelijk laat in de namiddag en togen we rond 17.30 uur weer na de kroeg voor de afsluiting van de dag. Onder genot van warme chocomel en sommige een borreltje of een pilsje heeft Cor alle honden besproken. Drie “vizsla korthaar teven” nml. Alma z Tisnovskych van Erica Elsjan, Név Asszony’s Vita van Lucia Bakker en Moya van de Verre Hoeve van Karin Hendriksen sprongen er deze dag werkelijk bovenuit en wisten wel degelijk waarom ze in het veld waren. Hopelijk mogen we komende voor- en najaarsveldwedstrijden genieten van deze talentvolle vizsla’s. Na afsluiting door ondergetekende waarbij Cor en Dick ieder en flesje wijn kregen overhandigd en ik ze namens alle deelnemers bedankte voor hun inzet en geslaagde dag toog iedereen huiswaarts.

Onderstaand een overzicht in van deelnemers met hun vizsla’s en hun prestaties uitgedrukt in een waardering van M (matig) tot U (uitmuntend). 

OVERZICHT UITSLAG 

uitslag_fijnaart_cursus_2007_vj

























































Max Verhoeven
Organisatie en Secretariaat Veldwerk