Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 490 gasten en geen leden online

Szervusz Csuzsi
NHSB 2981345, G: 07-10-2014, F: MMG van Rozendaal, V: Trialer Cambo, M: Quodian’s Rivella, Eig: John van Velzen.
Teef, 7 mnd, 54 cm, mooi type, vrolijk hoofd met goede verhoudingen schedel & voorsnuit. Kan oor goed dragen. Scharend gebit, oog moet nog bijkleuren. Goede halslengte, goede rug. Hellend bekken, staart goede lengte. Goed gehoekt voor en  achter. Passend bone. Polsen  moeten strakker. Goede voeten. In aanleg goede kleur en vacht. Gaat goed paralel, mag meer stuwen. Ellebogen moeten nog vaster worden. Prima temperament.
VEEL BELOVEND

Szervusz Szára
NHSB 2982630, G: 27-01-2014, F: MMG van Rozendaal, V: Clifford vom Roten Sonnentau, M: Bella Rossie Buona Casa, Eig: Bote Sijtsma
Teef, 551/2 cm,15 mnd, vold rastype. Prima geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goede schedel. Snippy voorsnuit iets te spits. Goed oor,oog moet bijkleuren. Lichte overbeet. Goede tandformule. Vold hals, goede rug. Goed liggend bekken met staartaanzet. Staartlengte goed. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde ribkorf, moet nog uitzwaren. Vold gehoekt voor, sterk gehoekt achter. In aanleg goede stugge vacht, goede kleur. Gaat met vold stuwing. Voor nog breed in ellebogen. Prima temperament en gedrag.
GOED

Django v.d Verre Hoeve
NHSB 2918732, G:02-04-2013, F: M.Verhoeven, V: Iwan v.d Verre Hoeve, M: Helsa v.d. Verre Hoeve, Eig; S. van Dijken.
Reu 2 jaar. 60 cm, goed ras- en  geslachtstype. Mannelijk hoofd, goed oor, goed oog en  gebit. Goede lippen mag niet meer, goede hals en rugbelijning. Kort hellend bekken met lage staartaanzet. Staart van goede lengte. Voorborst voelbaar, goed gewelfd en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, zeer goed gehoekt achter. Sterk bone. Vold geveerde pols, sterke voet. In aanleg goede en stugge vacht, goede kleur. Laat zien dat hij goed kan gaan, maar ringtraining noodzakelijk. Enthousiaste hond.
ZEER GOED

Szimat Nobel
NHSB 2888018, G: 23-06-2012, F: MA Pel, V: Vörhenyes Vadasz Cantus, M: Fanny, Eig: S.Broos.
Teef bijna 3 jaar, 55 cm(laat zich slecht meten). Goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding schedel/voorsnuit, goed oor, oog en gebit. Goede hals- en rugbelijning. Goed liggend bekken met staartaanzet. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe voorborst. Goed geveerde pols, voeten mogen compacter. Vacht goed in aanleg, goede kleur. Gaat met vold stuwing, voor nog wat breed. Moet vrijer in ring worden. Vanwege type ZG, witte borstvlek.
ZEER GOED

Szervusz Szende
NHSB 2982627, G: 27-01-2014, F: MMG van Rozendaal, V: Clifford vom Roten Sonnentau, M: Bella Rossie Buona Casa, Eig: I.Barnhoorn.
Teef 15 mnd, flinke dame. Goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Zag voorsnuit graag iets korter dan schedel en iets beter afgeknot. Goede hals en rug. Goede lendenpartij. Sterk hellend bekken, lage staartaanzet. Goede voorborst. Vold gewelfde ribkorf, mag nog wat dieper. Hoeking voor mag wat meer, goed gehoekt acchter. Goede benen, goed geveerde pols. Goede voet, goede bespiering. In aanleg goede vacht en kleur. Gaat achter met vold stuwing, mag voor iets meer uitgrijpen. Goed temperament.
ZEER GOED

Szervusz Csilke
NHSB 2981349, G: 07-10-2014, F: Eig,  V: Trialer Cambo, M: Quodian’s Rivella, Eig: MMG van Rozendaal.
Teef, 7 mnd, 551/2 cm. Zeer goed ras- en geslachtstype. Vrolijk hoofdje. Goed geplaatst oor, oog moet nog bijkleuren. Goed gebit. Goede halslengte. Goede rug, lang bekken, licht hellend. Goede staartlengte. Voorborst voelbaar en zichtbaar. Goede gewelfde en doorgeribte ribkorf, moet nog uitzwaren. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goed geveerde pols. Goede benen en voet. In aanleg goede vacht en kleur. Gaat voor leeftijd al met goede stuwing, grijpt voor goed uit. Prima karakter.
VEEL BELOVEND

Szervusz Csipke
NHSB 2981338, G: 07-10-2014, F: MMG van Rozendaal,  V: Trialer Cambo, M: Quodian’s Rivella, Eig: P.van den Crommenacker.
Reu 7 mnd, vold rastype. Mannelijk hoofd. Iets ronde schedel, diepe stop. Rechte en korte voorsnuit. Goed oor, oog moet nog bijkleuren. Goed gebit. Goede hals en rugbelijningn. Goede staartaanzet en lengte. Duidelijke voorborst. Voldgewelfde ribkorf, moet nog uitzwaren. Matig gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goed bonen. Goed geveerde pols, goede voet. Goede vacht, voldoende stug en goede kleur. Gaat met goede stuwing achter, voor nog wat los. Toont prima karakter.
VEEL BELOVEND

Szervusz Cseleste
NHSB 2981338, G: 07-10-2014, F: MMG van Rozendaal,  V: Trialer Cambo, M: Quodian’s Rivella, Eig: J. van  der Ben.
Teef  7 mnd, 57 cm. Goed ras- en geslachtstype. Fraai vrouwelijk hoofd. Goed oor, ruim scharend gebit.oog moet nog bijkleuren. Mooie hals en rugbelijning. Kort hellend bekken. In gang en stand hoog gedragen staart. Prima voorborst, goed gewelfde ribkorf,maar moet nog verder uitgroeien en verder doorgeribt. Goed gehoekt voor en achter. Goede benen, voldoende geveerde pols, goede voeten. Goede vacht en kleur, witte borstvlek. Gaat met goede stuwing, grijpt goed uit. Prima karakter.
VEEL BELOVEND

Joep
NHSB 2967686, G: 27-05-2014, F: PBJM Aversteeg, V: Alex vom Seidorf, M: Bayka, Eig:S. Vermue.
Reu bijna 12 mnd, 65 cm, flinke reu, mannelijk hoofd. Goede verhouding schedel en voorsnuit. In geheel wat gestrekt hoofd. Goed oor, goed gebit. Vold hals, sterke rug, goede lendenpartij. Staart van goede lengte. Zag schouderblad graag wat schuiner. Vold lange opperarm. Goed gehoekte achterhand. Voorborst voelbaar. Voor leeftijd prima gewelfde en diepe ribkorf, goed geribt. Sterke benen, matig geveerde pols, goede voeten. In aanleg goede vacht, maar neigt naar roodbruin. Prima temperament en karakter.
GOED

Baccardi Banataj Wind
NHSB 2979913, G: 12-05-2014, F: J. Tucimova, V: D’Hunter zVodneho Mlyna, M: Brooke, Eig: I. Davidse.
Reu 12 mnd, 58 cm. Goed ras- en geslachtstype. Kan oor goed dragen. Vold goede verhouding schedel/voorsnuit. Oog moet nog donkerder. Scharend gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed liggend bekken met staartaanzet. Goede voorborst. Voor leeftijd vold gewelgde ribkorf, maar moet nog dieper worden. Vold gehoekte voorhand,  vold gehoekte achterhand, maar neigt knieën naar buiten te dragen. Goede benen, goed geveerde pols, goede voeten. Prima stugge vacht, goede kleur. Gaat met goede gangen en voldoende stuwing. Door sneetje in voetzool heeft hij met gaan problemen in voorhand. Prima karakter.
ZEER GOED 

Quodian’s Red Oak
NHSB 2941106, Geb, 03-10-2014, F: L. van Essen, V: Quodian’s Rembrandt, M: Vizcaya’s Sing Song Blue, Eig: M. van Dort.
Reu 17 mnd,59 cm, zeer goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd, goede verhouding in schedel en voorsnuit. Ver naar achter geplaatst oor. Goed oog en gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed liggend bekken. Staart goede lengte. Goede voorborst. Voor leeftijd goed gewelfde en doorgeribte ribkorf van goede diepte. Vold gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goede benen, vold geveerde pols, goede pols. Stugge vacht goede kleur. Gaat met vlotte gang, goede stuwing en grijpt goed uit. Prima karakter.
UITMUNTEND

Utopy-Yule de Nieuwe Koop
NHSB 2872204,  Geb: 23-02-2012, F: A. Jurriëns, V: Hubertus Aussie Edition, M: Kaddisj Ramsay de Nieuwe Koop, Eig: J. Behr en CM de Haan.
Reu, ruim 3 jaar, 63 cm. Goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd, verhouding schedel en voorsnuit is goed. Hoofd in het geheel zou wat droger mogen. Kan oor goed dragen, goed oog en gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed liggend bekken en staartaanzet. Goede voorborst, goed gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Sterke benen, vold geveerde pols, goed gesloten voeten. Super bespiering. Aanleg stugge vacht van goede kleur. Gaat met prima stuwing, grijpt goed uit. Prima karakter.
UITMUNTEND

Ragnolds Scotch Bonnet
NHSB 2942974, IMP GB, G: 13-06-2013, F: P. Wellstead. V: Tragus Star Flyer, M: Ragnolds First Impression, Eig: L.H. van Essen.
Teef bijna 2 jaar, 55 cm. Prima ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd met juiste verhouding schedel/voorsnuit. Goed oor,oog en gebit. Prima hals en rugbelijning. Licht hellend bekken, staart van goede lengte. Duidelijke voorborst. Voldoende gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goed geveerde pols, voldoende gewelfde en vaste voet. Goede vacht en kleur. Gaat met voldoende stuwing, ellebogen mogen wat vaster. Voelt zich niet helemaal veilig in de ring.
UITMUNTEND

Csipkéskuti Czikcak
NHSB 2992828, G: 24-07-2014, F: H. Balasz, V: Cinkei Ag, M: Csipkéskuti Jegeny, Eig: L.van Essen.
Teef, 9 ½ mnd, 53 cm. Goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goed oor. Goede schedel en voorsnuit. Oog moet bijkleuren. Goed gebit en goede voorsnuit. Oog moet bijkleuren. Goed gebit en goede lippen. Goede hals en rugbelijning. Goed liggend bekken. De in Hongarije ingekorte staart wordt goed gedragen. Duidelijke voorborst. Voor leeftijd prima gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goede benen. Goed geveerde pols. Goede voet. Mooie stugge vacht en kleur. Voor leeftijd super stuwend gangwerk. Prima temperament.
UITMUNTEND

Quodian’s Mocca Birdie
NHSB2931445, G: 13-07-2013, F: L. van Essen, V: Furdohazi Larmas, M: Akita od Cipiska, Eig: WIH Huisman-Verbeek
Teef, bijna 2 jaar, 54cm. Hond is gecastreerd. Goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding schedel/voorsnuit, zachte expressie. Goedoor, mist voor een snijtand, verdere gebit compleet. Goede hals en rugbelijning. Kort en licht hellend bekken.  Staart van goede lengte. Voorborst voelbaar. Prima gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Vacht voldoende stug, goede kleur, goede benen. Voeten mogen sterker. Goed geveerde pols. Laat niet gewenste gangwerk zien, wel veel temperament.
GOED 
 
Szimat Fenna
NHSB 2959515, G: 28-03-2014, F. Eig, V: Hanko, M: Szimat Sasa, Eig: M.A. Pel.
Teef, 13 mnd, 54 ½ cm. Voldoende vrouwelijke verschijning en rastype. Vrouwelijk hoofd, goede schedel, iets korte en rechte voorsnuit met volle lippenpartij. Kan oor goed dragen. goede hals en rugbelijning. Hellend bekken, staart van goede lengte. Goede voorborst, goed gewelfde ribkorf, maar moet nog dieper worden. Steil liggend schouderblad, opperarm ligt goed. Voldoende gehoekte achterhand. Onderbelijning te sterk oplopend. Passende benen, goede geveerde pols en goede voet. Totaalbeeld puppyachtig en een kilo meer zou dit positief beïnvloeden. Goede vacht en kleur, moet egaler worden van kleur. Gaat nu nog met weinig stuwing, voor erg breed. Prima temperament.
ZEER GOED