user_mobilelogo

Dogshow Eindhoven

Datum: 02-02-2019

Keurmeester: Dhr. G. Mensink

Draadhaar

Reuen

Kampioensklasse

767: Le-Kastaar du Domaine Saint Hubert
LOF 7 BR.H.PD 1073/175 IMP (Fr) G: 11-04-2015, F: N. Parent, V: Darko du Domaine Saint Hubert, M: Eureka du Domaine Saint Hubert, Eig: T. Destorne.
9 mnd, goed ras- en geslachtstype. Mannelijk hoofd, goed oor, vold. Pigment in oog. Scharend gebit. Toont enig garnituur. Goede hals en rug. Lendenen mogen iets korter. Goed bekken. Goede staartlengte. Goede voorborst en gewelfde ribkorf, mag wat dieper. Vold gehoekte voorhand, goede gehoekt achter. Zag ellebogen wat beter aansluiten aan het borstbeen. Goede bone, goede voet. In aanleg goede vacht en goede kleur. Gaat met goede stuwing/ ellebogen moeten vaster. Jammer dat hij getrimt is en ik de juiste structuur niet kan voelen.
ZEER GOED, 1E PLAATS

Teven

Tussenklasse

768: Aranka
NHSB 3084186, G: 21-05-2017, F: Eig, V: Alfa Pogo Nagy Baratja, M: Betli vom Seensgraben, Eig: JJJM van Haaren.
20 mnd, goed ras en geslachtstye. Vrw hoofd, goede schedel, matige stop. Goede voorsnuit, goed oog, oor en gebit. Goede hals-rugbelijning. Goed liggend bekken. Goede staartlengte. Goede voorborst. Voor leeftijd prima gewelfde en diepe ribkorf. Vold gehoekt voor, goed gehoekt achter. Passend bone. Geveerde pols en goede voeten. Prima vachtstructuur, goed garnituur. Goede stuwing, moet nog vaster worden in ellebogen. Toont prima karakter.
UITMUNTEND, 1E PLAATS, CAC, CACIB, BESTE TEEF, BOB

Open Klasse

769: Betti vom Seensgraben,
NHSB 3064276, G: 04-11-2013, F: Jurgen Schmidt, V: Szarvastoi Taba, M: Annabello d Cipiska, Eig: JJJM van Haaren.
5 jaar, goed ras- en geslachtstype. Vold vrw hoofd. Goede schedel en voorsnuit. Draagt oor wat laag en open. Goed oog en gebit. Vold hals. Goede rug. Goed liggend bekken. Gecoupeerde staart, waarvan rapport aanwezig is. Goede voorborst. Vold gewelfde en diepe ribkorf. Goede benen. Voldoende geveerde pols. Goede voeten. Prima vachtstructuur en kleur. Prima garnituur. Gaat met goede stuwing. Voor wat breed in ellebogen. Prima karakter.
ZEER GOED, 1E PLAATS

Kampioensklasse

770: Alfa Pogo Our Tippi
LOSH 117663903 G: 03-05-2015, F: K. Geens, V: E.T, M: Alfa Pogo Joko Eig: K. vd Vloedt.
3 ½ jaar. Zeer goed geslachts & rastype. Vrw hoofdje. Goed oor, oog en gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed bekken met staartaanzet. Goede voorborst, borstwelving en diepte. Vold bone, geveerde pols, goede voet. Prima stugge vacht. Garnituur is zichtbaar. Gaat met goede stuwing. Prima karakter.
UITMUNTEND, 1E PLAATS, RES. CAC, RES.CACIB

Korthaar

Reuen

Jeugdklasse

771: Barolo
NHSB 3107329, G: 18-04-2018 F: P. van Gils, V: Bryan Adams vd Verre Hoeve, M: Eniko, Eig: P. van Gils.
13 mnd, zeer goed ras- en geslachtstype. Vold reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed liggend bekken en staartaanzet. Voor leeftijd goede voorborst, gewelfde ribben en borstdiepte, maar moet in het geheel nog uitzwaren. Vold gehoekt voor, goed gehoekt achter. Vold bone, geveerde pols, goede voeten. Prima vachtstructuur en kleur. Gaat met veel stuwing achter, voor moet nog vaster worden. Toont lief karakter, moet nog vrijer worden in de ring.
ZEER GOED, 2E PLAATS

772:
Fajtiszta Guus Zsiga
NHSB 3118586, G: 14-04-2018, F: M. Louwers, V: Erdogyongye Vadasz Cudar, M: Vaczi Vitez Julcsa, Eig: K. Strobbe.
9 mnd, goed ras en geslachtstype. Goede verhoudngen in lchaam en hoofd. Mannelijk hoofd. Prima expressie. Goed oor en gebit. Goede hals en rugbelijning. Licht hellend bekken, goede staartlengte. Goede voorborst voor leeftijd. Prima gewelfde ribkorf. Vold gehoekt voor, goed gehoekt achter. Passend bone. Geveerde middenvoet, goede voeten. Goede vachtstructuur en kleur. Met enige moeite laat hij zien dat hij goed kan gaan. Goed karakter.
UITMUNTEND, 1E PLAATS, RES.CAC

Open Klasse

773: Luxatori Szamos Reuben Pelsonius
AU0902387, G: 21-10-2016, F: T. Hamori V: Bokonyi Vadasz Samuel, M: Angelins Od Komnenovia-Temerin, Eig: D. Morse.
27 mnd, goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit. Goed oog, oor en gebit en hals. Rechte rug. Goede staartlengte. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Vold gehoekt voor, goede gehoekt achter. Pezige benen, geveerde pols, goede voet, goede vacht en kleur. Gaat met goede stuwing, mag voor beter uitgrijpe. Toont prima karakter.
UITMUNTEND, 1E PLAATS, CAC, CACIB, BESTE REU

774: Quodian’s Manu
NHSB 3061140, Geb: 16-10-2016, F: Eig, V: Csövarberki Ujonc, M: Csipkeskuti Czikcak, Eig: CDM Polman.
27 mnd, goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd. Tikkeltjes breed in schedel. Goede voorsnuit. Goed oog, oor en gebit. Goede hals en rugbelijning. Duidelijke voorborst. Goede gewelgde ribkorf. Diepe borst. Matig gehoekt voor, goede gehoekt achter. Goede benen, geveerde pols, goede voeten. Gangwerk: achterhand moet vaster, werkt nu teveel met dee voorhand. Toont prima karakter.
ZEER GOED, 2E PLAATS

Teven

Puppyklasse

775: Kyrago’s Cuba
NHSB 2988667, F: T. Kiewiet, V: Eron von Dreye Willsand, M: Abby, Eig: AB Boevé.Bijna 9 mnd, zeer goed ras en geslachtstype. Vrwl hoofd, prima expressie. Goed oor en gebit. Goede hald en bovenbelijning. Goede staartlengte, goede voorborst. Voor leeftijd prima gewelfde en diepe ribkorf. Functioneel gehoekt voor en achter. Passend bone. Geveerde pols. Goede voet, vacht en kleur. Gaat met prima stuwing, grijpt goed uit. Toont prima temperament.
VEEL BELOVEND, 1E PLAATS, BESTE PUP

Jeugdklasse

776: Baila vd Plaksewei
NHSB 3098297, G: 07-10-2017, F: GWM Verlouw, V: Quodian’s Red Oak, M: Lara vd Plaksewei, Eig: GWM Verlouw.
15 mnd. Zeer goed ras en geslachtstype. Vrwl hoofd, goed oor, scharend gebit. Donker oog. Goed hals en rugbelijning. Goed liggend bekken en staartlengte. Voorborst aanwezig. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor en achter. Goede benen. Zag graag iets betere vering in pols. Goede voet, vacht en kleur. Gaat nog zeer jeugdig. Benodigt nog ringtraining. Moet zich vrijer in de ring gaan begeven. Nu nog een
ZEER GOED, 2E PLAATS

777: Wenters Dévai Dézi
NHSB 3111028, G: 07-02-2018, F: E. Elsjan, V: Eddy von Dannenkamp M: Wenters Dévai Cinka, Eig: I. Haarman & A. Steverink.
Bijna 1 jaar, goed ras en geslachtstype. Goede verhoudingen lichaam en hoofd. Vrwl hoofd, goede expressie. Voor leeftijd, mooi gekleurd oog, goed oor en gebit. Goede voorborst, voor leeftijd, goede gewelfde en diepe ribkorf. Moet nog uitzwaren. Vold gehoekt voor, achter goed gehoekt. Passend bonen, goede pols en voet. Goede vachtstructuur, mag absoluut niet donkerder. Toont zich prima in de ring.
UITMUNTEND, 1E PLAATS, RES.CAC

778: Vádasz Vizsla Gaya
NHSB 3116042, G: 30-03-2018, F: CPWM Opheij, V: Éléven-Vidám’s Luca, M: Wenters Dévai Csipke, Eig: CPWM Opheij.
10 mnd. Vrwl verschijning, vrwl hoofd, die nog in de oren groeien moet. Toont nu nog veel frons. Volledig gebit, maar onderkaak moet nog groeien. Goede hals & rug. Hellend bekken. Goede voorborst & gewelfde ribkorf. Vold gehoekt voor, ellebogen sluiten nog onvolledig aan. Vold gehoekt achter, passend bone. Geveerde pols, goede voet. In aanleg goede vacht, mag niet donkerder. Gaat voor leeftijd met veel stuwing. Heeft veel tijd nodig, vooral in hoofd. Prima karakter.
GOED

Tussenklasse

779:
Queen Sunny
LOSH 1256541 G: 27-07-2017. F: E. Cleeren, V: Nimzet Kincse Delibab, M: Ekzer Quiny, Eig: RGLWetzels en MJMM Wetzels-Gelissen.
18 mnd, goed ras en geslachtstype. Vold vrl hoofd. Goed oor, oog en gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed bekken met staartaanzet.. goede voorborst, goed gewelfde en diepe ribkorf. Vold gehoekt voor en achter. Goed bone, geveerde pols, goede voet. Vachtstructuur en kleur. Gaat met goede stuwing. Prima karakter.
UITMUNTEND, 1E PLAATS

780: Keruby Büszkésegünk
NHSB 3084371, G: 22-05-2017, F: S. Jacobs, V: Wenters Dévay Alkony, M: Duszi Büszkésegünk, Eig: SCM Jacobs
20 mnd, zeer goed ras & geslachtstype. Vrwl hoofd, goede schedel. Voorsnuit mag een tikkeltje langer, kan oor goed dragen. Goed oog en gebit. Goede hals. Rugbelijning mag strakker. Goed bekken en staartaanzet. Goede voorborst voor leeftijd. Prima gewelfde diepe ribkorf. Voldoende gehoekt, passend bone. Geveerde pols. Goede voet, vacht en kleur. Gaat met goede stuwing. Prima karakter.
UITMUNTEND, 2E PLAATS

Open Klasse

781: Quodian’s Mandi
NHSB 3061144, Geb: 16-10-2016, F: Eig, V: Csövarberki Ujonc, M: Csipkeskuti Czikcak, Eig: L. van Essen.
27 mnd, zeer goed ras en geslachtstype. Fraai vrwl hoofd. Goede expressie, oor, oog en gebit. Goede hals & rug. Goed liggend bekken, goede staartlengte. Goede voorborst, diepte en ribwelving. Vold gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goede benen, geveerde pols. Goede voet, vacht en kleur. Gaat met prima stuwing. Prima karakter.
UITMUNTEND, 1E PLAATS, CAC, CACIB, BESTE TEEF, BOB

Gebruikshondenklasse

782: Kyrago’s Bayka
NHSB 3065243, G: 26-11-2016, F: Eig, V: York v Rauen-Busch, M: Deva, Eig: T. Kiewiet en S. Kiewiet-Fokkens.
26 mnd. Vrwl verschijning. Vold rastype. Vrw hoofd, goede schedel, goed oor, oog en scharend gebit. Zag voorsnuit graag voller. Goed hals en rugbelijning. Goede staartlengte. Zag schouderblad was schuiner en iets minder. Belade. Goed gehoekt achter. Goede benen, voeten en geveerde pols. Goede vachtstructuur en kleur. Gaat met vlotte gang. Mag voor beter uitgrijpen.
ZEER GOED, 1E PLAATS

 

 

Privacyverklaring