Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 389 gasten en geen leden online

C.J. (Jan) Coldewey, de ons ontvallen ere-voorzitter, oud voorzitter van de Continentale, van het Field Trial Comité en van de Jachthonden Wedstrijd Raad, heeft eens gezegd:

“Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt ná het schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt.”

Met deze woorden werd in feite het idee van de Continentale vijfkamp geboren.

In 1996 organiseerde de Continentale Staande Honden Vereeniging, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, voor het eerst een vijfkamp om de "Grote Prijs Jan Coldewey" voor continentale staande honden, rubrieken B & C.

Gezien het succes van de gebezigde formule en de vele positieve reacties van deelnemers en toeschouwers werd in 2002 voor de tweede maal en in 2006 voor de derde maal een dergelijke wedstrijd georganiseerd.

Het bestuur van de “Continentale” heeft besloten om in 2012 weer een vijfkamp te organiseren.

Ook nu werd gekozen voor een twee dagen durend evenement met een vijftal disciplines, waarin de honden en hun voorjagers hun veelzijdigheid kunnen tonen.

-          een nationale kampioenschapsnajaarswedstrijd solo;

-          een nationale kampioenschapsapporteerwedstrijd ter drijfjacht;

-          een zweetspoorproef F ( 500 meter lang, 125 ml. zweet en 24 uur oud);

-          een officiële ORWEJA KNJV Jachthondenproef;

-          een exterieur beoordeling.

 

De GPJC zal worden gehouden op 19 en 20 oktober 2012 in z/w.Nederland

Aan het evenement kunnen maximaal 24 continentale staande honden, zowel uit rubriek B als uit rubriek C, deelnemen. Mochten zich meer deelnemers aanmelden dan zal het bestuur aan de hand van eerdere resultaten bepalen welke honden tot de wedstrijd worden toegelaten (zie de website van Continentale).

Voor uitgebreide informatie over deze unieke veelzijdigheidswedstrijd zie de website van de Continentale of telefonisch of per mail bij de secretaris .

Website: www.continentale.nl

Mail: secretaris@continentale.nl

Tel: 0344-682086 / 06-21887703

G.J.v.d.Valk

Secretaris