Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 683 gasten en geen leden online

Laatste nieuws

In Finland loopt een onderzoek naar de genetische achtergrond van epilepsie bij honden.Doel is om de genen/genetische defecten te vinden die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van epilepsie en de manier waarop de vererving plaats vindt. Tevens wordt dit onderzoek weer gekoppeld aan de genetische achtergrond van epilepsie bij mensen. Het is belangrijk dat dit bij verschillende rassen plaatsvindt, omdat de manier van vererven bij de verschillende rassen, anders is cq kan zijn. Er wordt ook onderzoek verricht bij de Vizsla. Voor dit onderzoek is genetisch materiaal nodig van honden, welke lijden aan epilepsie en -net zo belangrijk- hun verwanten. Het monster wat ze gebruiken is bloed.Naast dit bloed, is inventarisatie van de gezondheid van de hond belangrijk. Om meer inzicht te krijgen in de ziekte epilepsie, is ook daarvoor een vragenlijst opgesteld.De manier waarop de ziekte zich uit, kan namelijk per dier en per ras verschillen.

Lees meer...

cimg2227 Op zaterdag 19 april 2008 heeft ons verenigingslid Ed Booter de gouden erespeld van de Raad van Beheer uitgereikt gekregen. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden, 'Vizsla' feliciteert hierbij Ed Booter met deze erkenning.

Verbazing en trots, zoals hij zelf aangaf, van Ed Booter wat betreft één van de "wapenfeiten" die werden genoemd. De voorzitter van de Raad van Beheer, dhr. Jipping, zei dat het toenemende gebruik van de Vizsla als jacht- en wedstrijdhond één van de grote verdiensten was. Onzes inziens inderdaad een punt waar Ed zijn stempel op gedrukt heeft. De uitreiking is dan ook zeer terecht voor iemand, die zich zo verdienstelijk heeft gemaakt binnen de kynologie. Overige genoemde wapenfeiten waren:
  • Sinds 1980 keurmeester voor veldwedstrijden staande honden
  • keurmeester voor veldwedstrijden retrievers
  • keurmeester voor gebruikshondenproeven
  • bestuurslid Duitse Staande Korthaar Ver.,(voor Jacht en Wedstrijdzaken)
  • voorzitter NVHS “Vizsla”
  • voorzitter Commissie Jachthonden Proeven
  • lid van de Commissie Jachthonden ORWEJA
  • het promoten van voorjaarswedstrijden in Engeland voor Continentale Staande Jachthonden
  • het helpen oprichten van de Vereniging voor Duitse Staande Langhaar in Engeland