Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 365 gasten en geen leden online

Waarom een convenant voor fokkers en dekreu-eigenaren?

Waar verderop in dit artikel fokker staat kan ook dekreu-eigenaar gelezen worden.

Op dit moment zijn er geen fokkers die erkend zijn door de rasvereniging. De fokker dient nu een fokaanvraag in en krijgt al dan niet een positief fokadvies. Omdat we niet met een lijst van erkende fokkers werken kunnen we mensen die op zoek zijn naar een pup niet op de site doorverwijzen naar fokkers. We moeten wachten tot de fokker aangeeft dat hij bemiddeling wil.

De meeste fokkers hebben een eigen wachtlijst die al vaak ruim gevuld is voordat mensen die op de wachtlijst bij de vereniging staan aan de beurt komen. Door het internet en de eigen websites die fokkers vaak hebben, komen de mensen die direct bij de fokkers informeren eerder aan de beurt dan diegenen die bij de vereniging op de wachtlijst staan. Dit betekent voor de pupbemiddeling veel werk waar uiteindelijk niemand iets aan heeft.

Om het mogelijk te maken dat potentiële pupkopers via een lijst met erkende fokkers op de site van de vereniging rechtstreeks in contact komen met fokkers willen we als Commissie Fokkerij & Gezondheid een convenant invoeren. In dit convenant spreken de Vizslavereniging en de fokker een aantal zaken af en door beide te ondertekenen conformeren ze zich aan dat convenant.


Wat zijn nu de voordelen van een convenant voor de fokker.

Een fokker die bereid is het convenant te ondertekenen verklaart zich onverkort te zullen houden aan het verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ‘Vizsla’ zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De fokker worden de volgende privileges geboden:

-          Vermelding van de fokker op de website van de vereniging met vermelding van de website van de fokker.
-          De fokker heeft de gelegenheid om te adverteren in de VizslaVaria tegen gereduceerde advertentietarieven.
-          Vermelding van een geplande dekking op de website van de vereniging, mits de combinatie volledig aan het VFR voldoet en de dekking binnen 6 maanden wordt verwacht.

Indien blijkt dat de fokker, ondanks het convenant, zich niet aan het VFR heeft gehouden zullen deze privileges voor één jaar vervallen. Mocht het de tweede keer zijn in vijf jaar, dan wordt het convenant ontbonden voor de duur van vijf jaren. Deze sancties gelden eveneens voor de mede-eigenaar of nieuwe eigenaar van de teef waarmee buiten het VFR is gefokt.

Fokkersoverleg

De commissie wil voor de algemene ledenvergadering de fokkers en reueigenaren nog informeren over de invoering van het convenant middels een fokkersoverleg. Hier zal dan de gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en is er ruimte voor discussie. Meer informatie hierover zal op korte termijn volgen middels een nieuwsbrief en/of de website van de vereniging.

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 30 mei na afloop van de Vizsladag. De commissie Fokkerij & Gezondheid is aanwezig op de Vizsladag en is beschikbaar voor leden die vragen hebben of nadere uitleg willen over het convenant. Op de ALV zal het convenant dan als besloten voorstel  ter goedkeuring aan de leden aangeboden worden.
Klik hier voor het artikel met de aankondiging voor het fokkersoverleg.
Klik hier voor het concept convenant, welke alleen voor leden te zien is.

Commissie Fokkerij & Gezondheid