Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 571 gasten en geen leden online

Bij de verzending van de bijlage behorend bij de eerder verzonden Vizsla Varia is blijkbaar in sommige gevallen iets mis gegaan en kan het zijn dat een aantal leden een lege enveloppe heeft ontvangen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat deze bijlage bij de Vizsla Varia zou worden ingesloten maar dat was misgegaan, vandaar dat deze apart is nagezonden aan de leden op kosten van de drukker.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de tekst uit de bijlage en is tevens het verzoek of u wilt doorgeven aan de secretaris per mail: secretaris@magyar-vizsla.nl als u inderdaad een lege enveloppe heeft ontvangen.

Geachte leden,

Abusievelijk is bij het Voorstel Jachtaanlegtest een noot blijven staan. Het gaat om Artikel 11, punt e. Deze is te vinden op pagina 34 van deze Vizsla Varia:

“Noot: in het geval dat de hond ten tijde van de herkansing de in art. 5, lid a, gestelde leeftijdsgrens overschreden heeft wordt de hond niettemin tot de eerstvolgende JBT toegelaten.”

Bovenstaande noot is niet van toepassing en had verwijderd moeten worden. Bedoeld was in het voorstel alleen een minimale leeftijdsgrens op te nemen zoals te vinden in “Artikel 5 Toelating” lid a:

“Tot de JBT worden toegelaten honden niet jonger dan 7 maanden op de dag dat de JBT plaats vindt. Voor de exterieurkeuring dienen de honden minimaal 9 maanden te zijn.”

Excuses voor het ongemak.

Het bestuur