Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 245 gasten en geen leden online

Vlak voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering  van 28 april jl. hebben wij als bestuur gemeend in zijn geheel te moeten aftreden. Voor ons was namelijk de maat vol. Een groep verbijsterde leden achterlatend.  Overmand door  emoties konden wij op dat moment geen verklaring voor deze beslissing geven. U heeft daar als lid uiteraard wel recht op.  Vandaar  deze toelichting.

Als eerste moet gesteld worden dat wij ons ervan bewust zijn van het feit dat er fouten zijn gemaakt. Zo had de communicatie naar de leden opener en vlotter gekund en had de toonzetting van enkele berichten wellicht anders gemoeten!

Hoewel een bestuur haar werk op vrijwillige basis doet, mag er natuurlijk commentaar geuit worden op de uitvoering van haar taken.

In de brief van 18 april jl. hebben wij een uitgebreide toelichting gegeven op de gang van zaken voorafgaand aan de ALV. Enkele ontevreden leden hadden gemeend als groep te moeten optreden. Een groter draagvlak biedt immers een grotere kans van slagen. Deze groep is ontstaan uit een selectief aantal leden dat is benaderd om zich bij het gedachtegoed van enkele andere leden aan te sluiten.

De ontevredenheid is begonnen met onenigheid over de inhoud van de voorstellen voor de JAT en het RSF en de communicatie met het bestuur. Een oproep tot actief wegstemmen en vervangen van een bestuurslid werd hier aan toegevoegd.

De toonzetting werd vanuit deze groep alleen maar harder en de weg werd ingeslagen om een motie van wantrouwen met betrekking tot het bestuur in te dienen op de ALV. Deze verklaring bereikte, via een omweg, het bestuur op 28 april jl., nog voor aanvang van de ALV.

Dat was de bekende druppel. De communicatie was dermate hard, persoonlijk en kwetsend geworden, dat voor ons allen de maat vol was. Het plezier in het werken voor een vereniging van twee prachtige hondenrassen was op dat moment totaal verdwenen. Daarom zijn wij afgetreden.

Voor alle duidelijkheid, wij zijn als huidig bestuur demissionair en zullen alle bestuurlijke taken blijven uitoefenen totdat er een nieuw bestuur is gekozen. Dit zal wellicht zijn invloed hebben op het wel of niet doorgaan van activiteiten.

Attila, Astrid, Albert, Gerrit, Lies, Lucia en Yvette