Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 616 gasten en geen leden online

Beste leden,

Hierbij een oproep om mee te dingen naar de jaarprijzen van het jaar 2014. Wij zien graag de resultaten van uw Vizsla tegemoet !
Het gaat hier om de prijs voor de beste draadhaar, beste korthaar en beste jonge hond. Voor de jonge hond gelden de resultaten behaald tot en met een leeftijd van 18 maanden.

Denkt u in aanmerking te komen voor 1 van deze prijzen stuur dan de resultaten in voor 25 april a.s. aan de werkgroep jaarpijzen via jaarprijzen@magyar-vizsla.nl

Het bestuur

 

De Jaarprijzen

De jaarprijzen zijn in het verleden in het leven geroepen om leden aan te moedigen deel te nemen aan activiteiten die de vereniging organiseert (de KCM, veldwedstrijden, KNJV proef), door de resultaten behaald op verenigingsactiviteiten hoger te waarderen. Daarnaast hiermee te stimuleren dat eigenaren de veelzijdigheid aantonen van de Vizsla door deelname aan verschillende disciplines. Voorwaarde om mee te dingen naar de jaarprijzen is dan ook dat de resultaten op minimaal twee verschillende disciplines behaald zijn.

Omdat het Nederlandse prijzen betreft en gezien de doelstelling van de jaarprijzen, moet tenminste de helft van de behaalde resultaten zijn verworven in Nederland.

Resultaten die zijn behaald, moeten de leden zelf door middel van fotokopieën van de uitslag (uitgereikt op het evenement) aan het secretariaat doorgeven. Alleen de beste 3 resultaten per onderdeel tellen mee.

De regels op een rij:

De resultaten moeten op minimaal twee verschillende disciplines behaald zijn.

Ten minste de helft van de behaalde resultaten zijn verworven in Nederland.

Alleen de beste 3 resultaten per onderdeel tellen mee.

Puntentelling:

CAC/CACIB tentoonstellingen:     Orweja jachthondenproeven:  
Zeer Goed 5   C-diploma t/m 40 punten 10
Uitmuntend 10   C-diploma t/m 45 punten 12
Reserve CAC 15   C-diploma boven 45 punten 14
Reserve CACB 17      
CAC 20   B-diploma t/m 70 punten 15
CACIB 22   B-diploma t/m 75 punten 17
CAC(IB) + Beste van het Ras 25   B-diploma t/m 80 punten 19
Clubmatch:        
Zeer Goed 10   A-diploma tot 85 punten 30
Uitmuntend 20   A-diploma t/m 90 punten 32
Reserve CAC 25   A-diploma t/m 95 punten 35
CAC 30   A-diploma boven 95 punten 40
Beste van het Ras 40      
         
Orweja veldwedstrijden:     Overige Orweja proeven:  
Eervolle vermelding 15   MAP B-diploma 20
Predikaat Natuurlijke Aanleg (CQN) 15   Bij 1e plaats extra punten: 10
      Bij 2e plaats extra punten 5
Goed 20   MAP A-diploma 30
Zeer Goed 25   Bij 1e plaats extra punten 10
Uitmuntend 30   Bij 2e plaats extra punten 5
Reserve CACT 35   Nimrod AA-diploma 100
Reserve CACIT 40   Buitenlandse proef 10
CACT 40   Vizsla Basisdiploma 15
CACIT 45   Belgisch Basisbrevet 10
Extra punten per niveau:     Belgisch Africhtingsbrevet 15
Behaald in de Jeugdklasse 5      
Behaald in de Noviceklasse 7      
Behaald in de Openklasse 10      


Veldwedstrijden en proeven die georganiseerd zijn door Vizsla verenigingen:

het dubbele aantal punten van veldwedstrijden en Orweja proeven.