Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 319 gasten en geen leden online

Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso van de contributie, is een begin gemaakt om het lidmaatschapsgeld te incasseren. Dit zal in de komende dagen verder afgehandeld gaan worden.

Voor de leden die geen machtiging hebben verleend voor automatische incasso willen we er graag op wijze dat de contributie dient te worden voldaan voor 1 maart 2010. Hierbij is het van belang om te vermelden voor welke naam van het lidmaatschap en zijn/haar adres en woonplaats de contributie wordt betaald. Bij betaling na 1 maart zal de contributie worden verhoogd met 2,25 euro administratiekosten, welke gelijktijdig met de contributie dient te worden voldaan.

Wij rekenen op de medewerking van onze leden.