Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Lezing: Waaraan herken ik een Hongaarse Staande Hond, de Vizsla?
(Exterieur- en werkkeurmeesters, fokkers en overige geïnteresseerden)

Speciaal voor de keurmeesters van exterieur en veldwerk organiseert de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden (NVHSH) een inspirerende lezing over exterieur en het werk in de praktijk van de Hongaarse Staande Hond, de Vizsla. Wij zijn er trots op dat de Vizsla nog steeds een all-round jachthond is, die de jager bij kan staan in alle vormen van de jacht in diverse terreinen, van veldwerk en waterwerk tot zweetwerk in bospercelen. Net als in Hongarije willen we deze veelzijdigheid binnen dit ras behouden. Hiervoor moeten we als rasvereniging actief en kritisch de rasspecifieke kenmerken van de Vizsla blijven beoordelen.

Voor deze lezing is de bekende Hongaarse keurmeester mevrouw Marianne Gyárfás uitgenodigd. Zij heeft een lange staat van dienst als ras specialist, en niet alleen als exterieur keurmeester, maar ook als veldwerk keurmeester. In de tekst hieronder stelt zij zichzelf voor. De lezing zal in het Engels gehouden worden. Je ontvangt op de avond een (verkorte) vertaling van deze lezing in het Nederlands.

Doel van de lezing is het vergroten van de kennis tav de ras specifieke kenmerken van de Vizsla, waardoor de eenduidigheid binnen het keuren, van zowel het exterieur als het werk, zal worden vergroot. In de selectie van dieren voor de fokkerij zijn deze resultaten van doorslaggevend belang voor het behoud van het ras.

Deze lezing is interessant voor de volgende doelgroepen:

  • (Aspirant) exterieurkeurmeesters; de lezing is van toegevoegde waarde als voorbereiding op het rasexamen en wordt geaccrediteerd als nascholing van keurmeesters.
  • Veldwerkkeurmeesters; de lezing biedt een onderbouwing aan de recent gepresenteerde werkstandaard welke gebruikt kan worden bij de keuring van de veldwerkwedstrijden.
  • Fokkers; de lezing geeft informatie over de rasspecifieke kenmerken, kennis die nodig is bij het selecteren van ouderdieren voor de fokkerij.
  • Leden van de vereniging en overige geïnteresseerden; voor iedereen die meer wil weten over de bouw en het werk van de Vizsla.

Introductie van Marianne Gyárfás:
Ik ben afgestudeerd aan het Agricultural College en werkte voor een staats-veeteeltbedrijf. Later in mijn carrière werd ik leidinggevende bij een stoeterij, waar we Engelse volbloeden fokten.

In 1975 heb ik de “Sáregresi Pointer Kennel” opgericht. Naast vele Hongaarse kampioenen heeft mijn kennel ook kampioenen in Ierland, Duitsland, Polen, Nederland, België, de VS, Canada en Zuid-Afrika, Europese en Wereldkampioenen voortgebracht, alsmede duale en veldwedstrijdkampioenen. Ik trainde mijn honden zelf en soms heb ik ook honden van anderen getraind.

In 1998 hebben we de Hongaarse Pointerclub opgericht, en ben ik tot 2014 gekozen tot voorzitter. Na mijn pensionering ben ik benoemd tot Erevoorzitter.

Vanaf 1982 heb ik exterieur en veldwerk keurmeestersexamens afgenomen, eerst voor Pointers en Setters, en later voor FCI-rasgroep VII Voorstaande honden en FCI-rasgroep VIII Retrievers. Ik heb gekeurd op kampioenschapsniveau in bijna alle Europese landen, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië.

De Magyar Vizsla is mijn tweede favoriete ras om te keuren en ik heb ze ook getraind voor jachtwedstrijden. Vanaf 1989 heb ik Vizsla’s gekeurd op enkele van de meest prestigieuze evenementen in Hongarije, zoals de Hongaarse Vizsla World Meeting Show, verschillende clubkampioenschappen, internationale shows en internationale jachtevenementen. Ik heb Vizsla’s in veel Europese landen gekeurd, van Moskou tot Belfast, maar ook buiten Europa in het VK, de VS en Australië.

Ik heb in de loop van de jaren veel prestigieuze opdrachten gekregen, ik ben gekozen tot lid en later tot voorzitter van de Working Gundog Judges Committee. Ik vertegenwoordigde Hongarije in het FCI British Gundog Committee en ik was lid van het Word Championship Organising Committee. Ik nam deel aan het team dat het examen en de wedstrijdregels van de jachthond heeft vastgelegd en herhaaldelijk vernieuwde. Meest recentelijk de regels van de Hongaarse Vizsla European Cup.

Ik ben in het bezit van de Gouden Bekroonde Master Gundog Trainer en Gouden Bekroonde Master Fokkers-titels en kreeg twee keer de eer om de Hungarian Kennel Club Golden Award te ontvangen van de voorzitter van de Hongaarse Kennel Club.

Datum
Donderdag 19 september 2019

Locatie
Hotel de Schimmel in Woudenberg

Nascholingspunten CKI
Accreditatie voor 15 nascholingspunten voor exterieurkeurmeesters

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur Opening
19.30 uur Lezing mevr. Marianne Gyárfás
22.00 uur Einde 

Spreker
Mevrouw Marianne Gyárfás, Hongarije

Inschrijven
Inschrijving kan via dit inschrijfformulier
 
Kosten
Deelname 20 euro
Betalen via IBAN nummer: NL31ABNA0545980119
Ten name van VIZSLA
ovm Lezing Marianne dd 19 sept 2019