Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Verenigingsnieuws

Na de 3 succesvolle wandelingen van dit jaar met een heleboel Vizsla's hebben we op 6 oktober 2019 weer een wandeling georganiseerd.
De locatie voor deze Vizslawandeling is deze keer het strand van Hoek van Holland.
Een perfecte plaats voor onze Vizsla's om eens lekker uit hun dak te gaan!

We verzamelen vanaf 13:15 uur bij de parkeerplaats aan het uiteinde van de Badweg.
Zie ook:
https://goo.gl/maps/WvnLpE2paHv
(let op: zover mogelijk de badweg doodrijden tot het strand)

Vertrek 13:30. Door de duinen moeten we ongeveer 2 minuten aangelijnd lopen waarna de honden vrij het strand op mogen.

Lees meer...

Voor onze zomerwandeling is dit jaar gekozen voor de Lange Duinen in Soest!

Het zijn de grootste levende duinen van de Utrechtse Heuvelrug. Samen met de Soesterduinen en de korte duinen vormen ze een "levend" stuifzandgebied en zijn zelfs benoemd tot aardkundig monument. Een perfecte plaats dus voor onze Vizsla's om eens lekker uit hun dak te gaan! 

We zullen ongeveer 1,5 - 2 uur wandelen. Deze locatie is ideaal om lekker de ruimte te nemen en tijd om te kletsen. Voor de jongere vizsla's zijn er mogelijkheden om eerder af te haken. 

Loopse teefjes moeten deze wandeling helaas overslaan. 

Ook is het verstandig je hond een halsband om te doen voorzien van telefoonnummer, mocht je hond weglopen of jou kwijt zijn en retour naar parkeerplaats gaan. 
Deelname is op eigen risico en kan verslavend werken ;-)

Na de wandeling is er de mogelijkheid om bij  Brasserie de Lange Duinen op eigen gelegenheid nog gezellig na te kletsen.

Ook potentiële eigenaren en niet-leden zijn van harte welkom. 

Aanmelden is niet nodig.

We verzamelen vanaf 12.15 uur bij de parkeerplaats, vertrek 12.30 uur.
Adres parkeerplaats:
Foekenlaan 25 3768BJ Soest
Voor vragen: Gerald 06-57366576 of mail wandelingen@magyar-vizsla.nl

Lezing: Waaraan herken ik een Hongaarse Staande Hond, de Vizsla?
(Exterieur- en werkkeurmeesters, fokkers en overige geïnteresseerden)

Speciaal voor de keurmeesters van exterieur en veldwerk organiseert de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden (NVHSH) een inspirerende lezing over exterieur en het werk in de praktijk van de Hongaarse Staande Hond, de Vizsla. Wij zijn er trots op dat de Vizsla nog steeds een all-round jachthond is, die de jager bij kan staan in alle vormen van de jacht in diverse terreinen, van veldwerk en waterwerk tot zweetwerk in bospercelen. Net als in Hongarije willen we deze veelzijdigheid binnen dit ras behouden. Hiervoor moeten we als rasvereniging actief en kritisch de rasspecifieke kenmerken van de Vizsla blijven beoordelen.

Lees meer...

Beste Leden,

Zoals jullie wellicht gelezen hebben organiseren wij dit jaar een keurmeester examen. Voor het proef- en officiële examen zijn wij op zoek naar honden en hun baasjes die aan dit examen mee willen werken. Het gaat om twee bijeenkomsten.

Proefexamen op 27 juni in Woudenberg:
3 Korthaar Vizsla’s en 3 Draadhaar Vizsla’s
Mix van reuen en teven in de leeftijd vanaf 12 maanden tot maximaal 7 jaar.

Officiële examen op 12 oktober in Woudenberg:
3 Vizsla Korthaar teven
3 Vizsla Korthaar reuen
2 Vizsla Draadharen; een reu en een teef

Enige ring /show ervaring van baas en hond zijn noodzakelijk. Vindt je het leuk om mee te doen meld je dan aan via lies@magyar-vizsla.nl
Graag de officiële naam van je hond, leeftijd en geslacht vermelden.

2018 jaarprijzenOp zaterdag 11 mei 2019 zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering de jaarprijzen 2018 uitgereikt. Mede namens het bestuur allemaal hartelijk gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Een bijzonder woord van dank aan René Van Bokhoven die het allemaal voor ons heeft uitgezocht en uitgerekend. Hieronder volgen per onderdeel de scores, verdeeld over de Vizsla Draadhaar en Vizsla Korthaar.

Lees meer...

Op zondag 25 augustus 2019 is er een extra Jacht Basis Test gepland.

In verband met de vele aanmeldingen voor de voorjaars JBT hebben we besloten om een 2e JBT te plannen en zo alle teleurgestelde voorjagers tegemoet te komen.

De JBT wordt wederom, voor de 12e keer afgenomen bij:

De Waltakke - Bolksbeekweg 7 - 7241 PH Lochem

De JBT wordt georganiseerd voor maximaal 18 vizsla's. De inschrijving wordt dan ook gesloten zodra dit aantal + 3 reserves behaald is! 
-> het maximale aantal is bereikt en de inschrijving is gesloten. 

Lees meer...

Op zaterdag 29 juni kun je weer oefenen voor de Standaard Jachthonden Proeven. Dan organiseert de werkgroep apporteerwerk de jaarlijkse SJP Trainingsdag. Ben je al aan het trainen voor deelname aan de SJP in Haaften dit jaar? Dan is deze oefendag wat voor jou.

De SJP Trainingsdag is een generale repetitie van de C-, B- en A-onderdelen van de SJP. Met een keurmeester die je niet alleen een cijfer geeft, maar die je ook aanwijzingen of tips meegeeft. Daarmee kun je je verder voorbereiden op de SJP die we op 17 augustus organiseren in Haaften.

Bij de vorige edities van de SJP Trainingsdag was het niet alleen heel gezellig om een dag op te trekken met andere Vizsla-voorjagers, maar bleken de gesprekken ook heel leerzaam. Hoe train jij voor de proeven? Doet jou Vizsla dat nou ook altijd? Hoe pak jij dat aan? Er wordt gewerkt met koud wild, net als bij de SJP’s. ’s Morgens krijg je het wild uitgereikt en dat hoef je aan het eind van de dag niet meer in te leveren. Dus kun je thuis nog eens oefenen met wild.
Loopse teven kunnen helaas niet deelnemen.

De inschijving is gesloten. Voor vragen mail: apporteerwerk@magyar-vizsla.nl

Een nieuwe penningmeester:
René van Bokhoven, onze penningmeester, heeft aangegeven met het bestuurslidmaatschap en dus ook met het penningmeesterschap te willen stoppen zodra zich een kandidaat heeft aangediend die dit van hem wil en kan overnemen. Wil je je inzetten voor de vereniging en heb je belangstelling voor het penningmeesterschap, meld je dan bij het bestuur. Wil je vooraf informatie dan is René graag bereid je die te geven. Dit kan per mail via penningmeester@magyar-vizsla.nl of telefonisch op 06-15362892.

Een algemeen bestuurslid:
We zijn ook op zoek naar een bestuurslid met een voorliefde voor apporteer- en zweetwerk. Naast de gebruikelijke bestuurstaken ben je verantwoordelijk voor de commissie apporteer- en zweetwerk. Om een beeld te krijgen van wat het bestuur zoal doet kun je het bestuursverslag 2018 lezen. Dat staat in de Vizsla Varia nr. 1 2019.
Wil je samen met ons het verenigingsbeleid vormgeven, meld je dan bij het bestuur. Heb je vragen? Stel ze gerust per mail via voorzitter@magyar-vizsla.nl of telefonisch op 06-83594018.

***********************************************************************************
De inschrijving voor de kampioensclubmatch is gesloten. Maar liefst 84 Vizsla's zijn ingeschreven!! Dank aan alle inschrijvers. Uw deelnamenummer ontvangt u s' morgens op het secretariaat. Graag tot ziens op 7 september.
***********************************************************************************


Ondertussen zijn de voorbereidingen van de Clubmatch op 7 september in volle gang en hebben we de toezegging van 2 standhouders, met een gevarieerd aanbod van halsbanden tot kauwbotten.
https://www.youtube.com/watch?v=jGka33db8GU


Hierbij hebben wij het genoegen je uit te nodigen voor de Kampioenschapsclubmatch 2019 voor de Vizsla Korthaar en Vizsla Draadhaar, welke gehouden zal worden op zaterdag 7 september. De Kampioenschapsclubmatch zal worden gehouden bij de Apeldoornse Kynologenclub, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn. Bij slecht weer hebben we helaas geen mogelijkheid naar binnen te gaan. We hopen natuurlijk dat we alle Vizsla’s kunnen showen in het zonnetje. Maar houd wel rekening met eventueel minder goede weersomstandigheden.

Als keurmeesters zijn uitgenodigd de heer Rudy Feyaerts (NL) (alle reuen, onder voorbehoud) en mevrouw Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint (alle teven, onder voorbehoud). 
De keuringen beginnen om 10.00 uur. Vanaf 9:00 uur bent je van harte welkom.

Lees meer...


Uitnodiging

Op zaterdag 11 mei zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden. De vergadering vindt plaats in 't Veerhuis in Nieuwegein.  We beginnen de middag met een Fokkersoverleg, de uitnodiging hiervoor wordt gepubliceerd in de Vizsla Varia nummer 1 van 2019, op facebook en op de website.  De ALV is aansluitend, na een korte pauze,  in dezelfde zaal.

Het bestuur nodigt je van harte uit de ALV 2019 bij te wonen. De vergadering is toegankelijk voor leden, gezinsleden en ereleden. Het bestuur verzoekt leden, die een mededeling, voorstel of vraag hebben om dit minimaal twee weken voor de vergadering aan de secretaris te melden.

Datum:      Zaterdag 11 mei

Aanvang:   16.00 uur 

Locatie:     't Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein

De agenda, het bestuursverslag 2018 en overige stukken zijn opgenomen in de Vizsla Varia nummer 1 van 2019. 


Uitnodiging

Hoe vul ik een foktoetsingsaanvraag in? Hoe kan de vereniging mij helpen bij de voorlichting aan aspirant pupkopers? Wat is een Jonge Hondendag? En draagt het VFR bij aan het in stand houden van de twee Vizslarassen

Op deze vragen gaan we een antwoord geven (of zoeken) op het Fokkersoverleg 2019.

Ben je lid van de vereniging en fokker óf van plan te gaan fokken of gewoon geïnteresseerd in de fokkerij? Dan ben je van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Op dezelfde locatie zal aansluitend de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Datum:         11 mei 2019.

Locatie:        ’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein

Tijd:             14.00 tot ± 15.30 uur.

Agenda:

 1. Foktoetsingsprocedure  en foktoetsingsaanvraag        toelichting
 2. Voorlichting aan aspirant pupkopers en Puppakket      toelichting
 3. Jonge Hondendag 2020                                           inventarisatie
 4. VFR                                                                       discussie
 5. Rondvraag

In verband met het kiezen van de juiste zaal willen wij graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom vragen we je om je aan te melden.  Stuur een mailtje naar: secretaris@magyar-vizsla.nl .

Op zaterdag 25 mei aanstaande is onze jaarlijkse Vizsladag. De gelegenheid voor leden en liefhebbers van Vizsla’s om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met jachthondensport. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsor:
Kronch
Locatie: We zijn dit jaar te gast op de terreinen van het beeldschone Landgoed De Lorrekorf, Schremmersteeg 4, 3882 SE Putten.

De inschrijving is gesloten.

Onderdelen waaraan je onder meer kunt deelnemen zijn:

HET BASISEXAMEN
Een mooie gelegenheid om te kijken hoever je gevorderd bent met de training voor de jachthondenproeven. Het examen bestaat uit de C-proef onderdelen, maar in plaats van wild wordt gebruik gemaakt van een (door jezelf meegebrachte) dummy. Naast een fraai diploma telt het behalen daarvan ook nog eens mee voor de jaarprijs voor beste Vizsla kort- of draadhaar. Een exterieurkeuring is verplicht, maar is niet bepalend voor het behalen van het diploma. Let op: dit zijn de proeven ‘nieuwe stijl’ (zie onderaan) 

EXTERIEURKEURING, RINGTRAINING EN JUNIORHANDLING
Wilde je altijd al eens met jouw Vizsla naar de kampioenschapsclubmatch of tentoonstelling, maar weet je niet wat te doen? Dan is dit de uitgelezen mogelijkheid om daar kennis mee te maken. De exterieurkeuring wordt gedaan door een erkende keurmeester die de Vizsla’s net als op een reguliere show beoordeelt en ontvang je een heus keurrapport. Daarnaast worden de fijne kneepjes van het showen van een hond vakkundig uitgelegd door een zeer ervaren handler, die al op menig show diverse honden in de erering heeft voorgebracht. Omdat zij zelf als juniorhandler begonnen is, geeft zij ook een workshop voor de kinderen tot 12 jaar hoe goed zij hun Vizsla kunnen laten zien aan de keurmeester.

DE DIVERSE PROEVEN
Jonge honden en zelfs pups kunnen hier hun schreden in het jachthondenwerk zetten. Onder leiding van ervaren instructeurs word je met jouw Vizsla begeleid in het uitwerken van een sleepspoor, het veldwerk, het apporteren uit water, een kort apport en een markeerapport. Bij een markeerapport ziet de hond het wild of de dummy wel vallen, maar niet liggen en zal deze de valplaats moeten onthouden. Bij de apporteeronderdelen kunnen de jonge Vizsla’s kennismaken met wild. Natuurlijk zijn deze proeven ook een mooie opwarmer voor de ervaren honden. Alle onderdelen komen terug in de JachtBasisTest, waardoor dit voor eenieder een uitgelezen kans is om ervaring op te doen en eventuele trainingstips te krijgen.

Lees meer...

Voor de tweede maal heeft onze Italiaanse zustervereniging de organisatie van de EuropaCup op zich genomen. Deze 21ste editie zal plaatsvinden op 5-6-7-8 september 2019 in het "Valli di Ostellato" gebied met de naam "Mezzano" nabij Ferrara. De organisatie omschrijft het als een prachtige omgeving met natuurlijk wild (vrijwel alleen fazanten). 

Mocht je interesse hebben in deelname in het Nederlands Team Open klasse of Derby team dan ontvangen we graag een mailtje vóór mei aan europacup@magyar-vizsla.nl
Voor de Open Klasse gelden toelatingseisen. Zie deze link voor de criteria. 
De Derby is dit jaar weer opengesteld voor honden tot 30 maanden.

Kronch logoWe zijn erin geslaagd om de sponsoring voor nagenoeg alle activiteiten van de vereniging in 2019 bij 1 sponsor onder te brengen. Kronch (https://www.kronch.nl) was vorig jaar al tot wederzijdse tevredenheid de sponsor van de veldwerkactiviteiten en we zijn erg verheugd dat we nu overeengekomen zijn, dat Kronch de benodigde materialen en voerprijzen voor de activiteiten zal leveren. Uitzondering hierop zijn de wandelingen. Wat betreft de deelname aan de Coupe d’ Europe moet nog nader besproken worden wat nodig is en /of geleverd kan worden.

Werkgroep: sponsoring/adverteren

Elk jaar worden op de algemene ledenvergadering jaarprijzen uitgereikt voor de Vizsla’s die het jaar daarvoor als besten gepresteerd hebben. Dit jaar is dat op zaterdag 11 mei 2019.

Het reglement voor de toekenning van de jaarprijzen is op 30 juni 2018 door het bestuur aangepast. Er zijn nu negen categorieën en er is nog meer kans om een prachtige en eervolle prijs te behalen. Er zijn prijzen voor:

 1. De beste Vizsla Draadhaar in het werk voor het schot
 2. De beste Vizsla Korthaar in het werk voor het schot
 3. De beste Vizsla Draadhaar in het werk na het schot
 4. De beste Vizsla Korthaar in het werk na het schot
 5. De mooiste Vizsla Draadhaar op exterieur
 6. De mooiste Vizsla Korthaar op exterieur
 7. De beste Allround Vizsla Draadhaar
 8. De beste Allround Vizsla Korthaar
 9. De beste Vizsla jeugdhond

In elke categorie is een prijs beschikbaar.

Is je interesse gewekt en wil je weten of je in aanmerking komt? Kijk dan hier naar het volledige reglement.

Heb je in 2018 in het werk voor en/of na het schot geen buitenlandse resultaten behaald, dan hoef je niets te doen. Het bestuur zorgt ervoor dat alle resultaten behaald op wedstrijden georganiseerd door ORWEJA op een rijtje worden gezet.

Heb je in 2018 buitenlandse wedstrijdresultaten behaald en/of heb je in Nederland of in het buitenland met succes deelgenomen aan exterieurkeuringen, dan moet je die -als je wil meedingen naar de prijzen- doorgeven aan het bestuur. Liefst per mail aan jaarprijzen@magyar-vizsla.nl .

Vermeld jouw naam, de naam en ras (Korthaar of Draadhaar) en geboortedatum van je hond en de behaalde werk- en/of showresultaten. Voeg hiervan de bewijsstukken bij. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 28 april 2019.

Wij hopen je op 11 mei a.s. in het zonnetje te mogen zetten. Doe dus mee!

Voor onze voorjaarswandeling is ook dit jaar weer gekozen voor de zogenaamde Vijverwandeling in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en ligt ten oosten van Hilversum. 

Een prachtig, uitgestrekt natuurgebied dat (bijna) alles heeft wat een Vizsla-bezitter maar kan wensen: prachtige wandelroutes, brede lanen, knusse slingerpaadjes, zwemgelegenheid en gezellige horeca. 
Een perfecte plaats dus voor onze Vizsla's om eens lekker uit hun dak te gaan! 

We zullen ongeveer 6 km (1,5 - 2 uur) wandelen. Voor de jongere vizsla's zijn er mogelijkheden om de route af te snijden. 

Loopse teefjes moeten deze wandeling helaas overslaan. 

Ook is het verstandig je hond een halsband om te doen voorzien van telefoonnummer, mocht je hond weglopen of jou kwijt zijn en retour naar parkeerplaats gaan. 
Deelname is op eigen risico en kan verslavend werken ;-)

Na de wandeling is er de mogelijkheid om bij Theehuis 't Hooge erf op eigen gelegenheid nog gezellig na te kletsen.

Ook potentiële eigenaren en niet-leden zijn van harte welkom. 

Aanmelden is niet nodig.

We verzamelen vanaf 12.15 uur bij de parkeerplaats "spechtenpad", vertrek 12.30 uur. Let op de juiste parkeerplaats!
Adres parkeerplaats:
Parallel aan de Hilversumsestraatweg (N415) te Baarn, t.h.v. nummer 18.
Voor vragen: Gerald 06-57366576 of mail wandelingen@magyar-vizsla.nl

Veldwedstrijden en cursussen Voorjaar 2019

Hieronder vindt u de veldwerk activiteiten die wij voor het voorjaar van 2019 hebben gepland. De data en locaties zijn onder voorbehoud. Via de website zullen we u ruim van te voren op de hoogte brengen van de definitieve data en locatie.

 

1.    2-daagse Veldwerkinstructie Willemstad

 • Vrijdag 8 maart en Zaterdag 9 maart 2019 >  max. 10 deelnemers

In samenwerking met keurmeester Cor Woets en veldbegeleider Huibert Polak kunnen we ook in 2019 een twee daagse veldwerkinstructie organiseren in Willemstad. Een unieke kans voor wie graag meer wil leren over veldwerk! Deze twee instructiedagen staat open voor ALLE voorjagers. Dus voor zowel meer ervaren voorjagers als beginnende voorjagers. Door gezamenlijk het veld in te gaan ontstaat de unieke mogelijkheid om veel van elkaar en elkaars hond te leren. Er kan voor 1 dag worden ingeschreven, maar ook voor beide dagen.

De bedoeling van deze instructiedagen zijn om beginnende voorjagers te enthousiasmeren voor deze prachtige discipline en ervaren voorjagers verder te helpen hun vaardigheden in het veld te verbeteren. Helaas is de inschrijving vol en niet meer mogelijk.

 

2.    Veldwedstrijd Jeugd Rubriek B te Steenbergen (Noord-Brabant)

 • Zaterdag 13 april 2019 > max. 12 honden

Deze wedstrijd staat open voor alle continentale staande honden uit rubriek B. Deelname aan de Jeugdwedstrijd is mogelijk als uw hond bij aanvang van het voorjaarsseizoen op 15 februari nog niet de leeftijd van 30 maanden heeft bereikt. Inschrijven per wedstrijdklasse kan met maximaal 2 honden per voorjager.
Inschrijven via my.orweja.nl

3.   Veldwedstrijd Jeugd Rubriek B te De Heen (Noord-Brabant)

 • Donderdag 18 april 2018 > max. 12 honden

Deze wedstrijd staat open voor alle continentale staande honden uit rubriek B. Deelname aan de Jeugdwedstrijd is mogelijk als uw hond bij aanvang van het voorjaarsseizoen op 15 februari nog niet de leeftijd van 30 maanden heeft bereikt. Inschrijven per wedstrijdklasse kan met maximaal 2 honden per voorjager.
Inschrijven via my.orweja.nl

De kalender van de voorjaarswedstrijd komt donderdag 17 januari on-line en de inschrijving gaat open om 19:00 uur.
Let op: Voor de Jeugdwedstrijden geld, schrijf snel in want vol is vol

In april 2018 hebben we voor het eerst van een andere locatie gebruik kunnen maken. Wij zijn daar zeer gastvrij ontvangen en het bleek, zeker voor de proeven van de de JBT, een uitstekende locatie te zijn. Voor herhaling vatbaar.

De locatie voor de JBT is dan ook bij:
De Waltakke
Bolksbeekweg 7
7241 PH Lochem 

De inschrijving is gesloten  

De JBT wordt georganiseerd voor maximaal 18 vizsla's en wel op: 
Zondag 28 april, aanwezig om 09.00 uur.
Aanvang 9.30 uur. 

Het doel van de
JBT is het vinden van Vizsla’s die over jachteigenschappen beschikken. Vizsla’s die op een andere wijze, via veldwerk of SJP-proeven bijvoorbeeld, niet in beeld komen. Vizsla’s die echter wel interessant (kunnen) zijn voor een verantwoord fokprogramma. Tevens is het vaak voor enkele deelnemers een hele leuke gelegenheid om eens te kijken wat uw jachthond allemaal kan* én hoe zijn/haar bouw beoordeeld wordt.
*enige training is aan te raden.

De JBT bestaat uit de volgende testen:

 •          Schottest
 •          Veldtest
 •          Spoortest
 •          Watertest
 •          Apporteertest

Lees meer...

Ook in 2019 wil de Nederlandse Vizsla vereniging 4 wandelingen organiseren voor Vizsla eigenaren en potentiële eigenaren. Deze wandeling is openbaar toegankelijk voor ALLE Vizsla's. En ook voor niet leden van de club en dus ideaal voor potentiële eigenaren.

Voor onze Nieuwjaarswandeling op zondag 6 januari hebben we helaas op het laatste moment een andere locatie moeten verzinnen dus we zien jullie graag in Bladel.

De wandeling zal ongeveer 1.5/2 uur duren. Loopse teefjes moeten deze wandeling helaas overslaan. Ook is het verstandig je hond een halsband om te doen voorzien van telefoonnummer, mocht je hond weglopen of jou kwijt zijn en retour naar parkeerplaats gaan.

Deelname is op eigen risico en kan verslavend werken ;-)

We verzamelen vanaf 13:15 uur op de Pals 1 in Bladel vertrek 13.30 uur.

Ben je geïnteresseerd in dit prachtige ras? Loop gerust mee!

Voor vragen: Gerald Verweij 06-57366576 of mail wandelingen@magyar-vizsla.nl

Ook in 2019 wil de Nederlandse Vizsla vereniging 4 wandelingen organiseren voor Vizsla eigenaren en potentiële eigenaren. Deze wandeling is openbaar toegankelijk voor ALLE Vizsla's. En ook voor niet leden van de club en dus ideaal voor potentiële eigenaren.

Voor onze Nieuwjaarswandeling op zondag 6 januari hebben we deze keer ad hoc een andere locatie moeten verzinnen dus we zien jullie graag in Bladel.

De wandeling zal ongeveer 1.5/2 uur duren. Loopse teefjes moeten deze wandeling helaas overslaan. Ook is het verstandig je hond een halsband om te doen voorzien van telefoonnummer, mocht je hond weglopen of jou kwijt zijn en retour naar parkeerplaats gaan.

Deelname is op eigen risico en kan verslavend werken ;-)

We verzamelen vanaf 13:15 uur op de Pals 1 in Bladel vertrek 13.30 uur.

Ben je geïnteresseerd in dit prachtige ras? Loop gerust mee!

 

Op 1 november heeft Kynologen Verbond Nederland (KVN) een klachtenbureau in het leven geroepen. Ten behoeve van klachten van leden, maar ook niet leden over de zaken die er mis zijn in de kynologie. Zaken die mis gaan in de reglementen van verenigingen, het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer (RvB), en zaken die niet soepel lopen bij het bureau van de Raad van Beheer. Klachten van fokkers, klachten van besturen van (ras)(kynologen) verenigingen. Daar waar dingen vreemd, verkeerd of krom zijn of lijken, daar gaat het om.
Soms lopen mensen tegen dingen op die niet direct oplosbaar zijn, omdat ze er, naar hun gevoel, alléén in staan. Het is de KVN gebleken, dat er veel klachten zijn die váker voorkomen dan men denkt en daarom gaat ze aan klachtenbundeling doen!

Klachtenbureau KVN
KVN wil alle klachten en misstanden inventariseren, bundelen en wanneer er tenminste 10 items over het zelfde onderwerp binnenkomen, aankaarten bij de instantie waarover geklaagd wordt om te zien of daar een oplossing voor te vinden is, of in andere gevallen initiatiefvoorstellen realiseren.
Op de nieuwe website www.kvnklachtenbureau.nl vind je de spelregels.

Op 12 november gaan we Vizsla's kijken bij de Nimrod! Erik ten Have met draadhaar Zõldmáli Frakk en Carlo Opheij met korthaar Wenters Dévai Csipke (Csilla) hebben zich beiden geplaatst voor deze prestigieuze jachthondenproef. Het is in Nederland het hoogst haalbare op apporteergebied en een enorme eer om uitgenodigd te worden voor de Nimrod.

Dit jaar vindt de Nimrod plaats in Gelderland bij Kasteel Doorwerth. Er zullen 18 honden en hun voorjagers deelnemen. Wat geweldig dat twee daarvan een Vizsla zijn! Wil je zien wat je met een Vizsla, een goede training en een portie doorzettingsvermogen kunt bereiken? Kom dan kijken op 12 november.

Het bestuur wenst Erik en Carlo veel succes en een fantastische, onvergetelijke ervaring toe!

Voor meer informatie zie https://www.nimrodnederland.nl

Van 5 t/m 7 oktober 2018 wordt de Europacup CACIT in Mosonmagyaróvár in Hongarije gehouden. Voor deze 20ste jubileum editie van de Europacup heeft het bestuur aan de hand van de aanmeldingen en de behaalde resultaten de volgende teams afgevaardigd:

Open klasse Team Korthaar
Peggy van den Crommenacker met Szervusz Csipke
Lies van Essen met Quodian’s Cayenne
Michael Pallesen met Quodian’s Rembrandt 
Monique van Rozendaal met Szervusz Csilke
Monique van Rozendaal met Szervusz Delta

Open klasse Team Draadhaar
Yvette Hoorman met Fényes Varázs Glenda
Yvette Hoorman met Quodijin’s Gündi

Derby Team
Lies van Essen met Crimson Sky’s Purple Rain
Herman Obbink met Crimson Sky’s Hunter

Wij wensen Team NL heel veel succes in Hongarije.

jaarprijzen2017

De Wissel jaarprijs voor beste Vizsla ‘jeugd’ 2017
1 Quodijin’s Gündi, NHSB3022470, 26-11-2015, teef, eig: Yvette Hoorman (44 punten)
2 Quodian's Cajun, HHSB3035200, 24-2-2016, teef, eig: Lies van Essen (17 punten)
3 Arany Nimród Oszkar Orest, NHSB3026998, 7-4-2015, reu, eig: Edwin en Nicolien Kors (17 punten)

De Wissel jaarprijs voor beste Vizsla ‘voor het schot’ 2017
1 Szervusz Csilke (Spike), NHSB2981349, 7-11-2014, teef, eig: Monique van Rozendaal (20 punten)
2 Quodian's Cayenne, NHSB2892731, 10-8-2012, teef, eig: Lies van Essen (18 punten)
3 Fényes Varázs Glenda, NHSB2916839, 13-3-2013, teef, eig: Yvette Hoorman (16 punten)

De Wissel jaarprijs voor beste Vizsla ‘na het schot’ 2017
1 Bakó Barát Az Élet, NHSB2941477, 9-10-2013, reu, eig: Eric Ouweneel (30 punten)
2 Wenters dévai Csipke, NHSB2970033, 2-6-2014, teef, eig: Carlo Opheij (23 punten)
3 Falkó van de Verre Hoeve, NHS2861853, 25-11-2011, reu, eig: Max Verhoeven (18 punten)

De Wissel jaarprijs voor de mooiste Vizsla ‘exterieur’ 2017
1 Quodian's Glayva, NHSB2869036, 25-1-2012, teef, eig: Lies van Essen (30 punten)
2 Quodian's Benka, NHSB3011960, 9-7-2015, teef, eig: Lies van Essen (27 punten)
3 Quodijin’s Gündi, NHSB3022470, 26-11-2015, teef, eig: Yvette Hoorman (26 punten)

De Wissel jaarprijs voor beste allround Vizsla draadhaar 2017
Quodijin’s Gündi, NHSB3022470, 26-11-2015, teef, eig: Yvette Hoorman

De Wissel jaarprijs voor beste allround Vizsla korthaar 2017
Quodian’s Rembrandt, NHSB2840143, 16-05-2011, reu, eig: Michael Pallesen

Hieronder vindt je de veldwerk activiteiten die wij voor het najaar van 2018 hebben gepland. De data en locaties zijn onder voorbehoud. Via de website zullen we je ruim van te voren op de hoogte brengen van de definitieve data en locatie.
Inschrijvingen voor de genoemde activiteiten kan plaatsvinden via de elektronische weg nadat de betreffende inschrijfformulieren op de website zijn geplaatst.
Sluitingsdatum van de inschrijving voor de activiteiten is 14 dagen voor aanvang van de activiteiten. Kort na de sluiting zullen de inschrijvers per e-mail op de hoogte worden gesteld van de status van hun inschrijving.

Veldwerktraining te Biervliet (Zeeland)

 • Zaterdag 25 augustus 2018> max. 8 deelnemers

Deze training is open voor alle voorjagers die met hun Vizsla willen gaan deelnemen aan veldwedstrijden. De minimale leeftijd van de deelnemende honden is 9 maanden, dit ook omdat de training wordt gegeven in de bietenvelden. De training zal dit najaar gegeven worden door Jack de Dobbelaere. Een zeer ervaren voorjager van de Duitse Staande Draadhaar. Deze training wordt aangeboden inclusief koffie en lunch voor 50 euro.
Klik hier om in te schrijven.

Voor meer inlichtingen over de training kan je contact opnemen met Monique van Rozendaal (06-21511132) of per e-mail via veldwerk@magyar-vizsla.nl


Veldwedstrijden

De inschrijving voor de veldwedstrijden verloopt via het digitale ORWEJA wedstrijdensysteem my.orweja.nl. Als het een nieuwe inschrijving betreft dien je je eerst te registreren. Na de registratie vul je dan de gegevens van je hond in en kan je de stamboom en registratieformulier uploaden. Heb je een account aangemaakt dan kan je je inschrijven voor de gekozen wedstrijd(en). Nadere informatie over de inschrijving kan je vinden op de site van ORWEJA of door de volgende links te volgen: Informatie over hoe te registreren.

Je kan je inschrijven voor de volgende 3 wedstrijden vanaf woensdag 1 augustus:  

 • Woensdag 19-09-2018 CAC wedstrijd te Willemstad
 • Zaterdag 22-09-2018 Jeugdwedstrijd te Willemstad
 • Zaterdag 29-09-1018 Jeugdwedstrijd te Steenbergen/ De Heen

Na de inschrijving ontvang je een e-mail met gegevens hoe je kunt betalen.

Opmerking: indien de stamboom en het registratiebewijs niet in my.orweja.nl zijn geregistreerd (ge-upload), kan de inschrijving niet in behandeling worden genomen.

De wedstrijden staat open voor alle continentale staande honden uit rubriek B. Inschrijven per wedstrijdklasse kan met maximaal 2 honden per voorjager.

Deelname aan de Jeugdwedstrijden is mogelijk als je hond op de dag van de wedstrijd tenminste 9 maanden oud is en niet ouder dan 30 maanden. Bij de jeugdklasse gelden de voorrangsregels zoals deze door Orweja zijn vastgesteld; namelijk eerst honden met een Basis Veldwerk Test of een veldwerkkwalificatie. Daarna volgen leden met Vizsla, dan leden die hebben ingeschreven met een ander ras, daarna komen niet leden met een Vizsla en als laatste niet leden met een ander ras.

Sluitingsdatum van de inschrijving voor de wedstrijden is 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Kort na de sluiting zullen de inschrijvers per e-mail op de hoogte worden gesteld van de status van hun inschrijving.

Voor meer inlichtingen over de wedstrijden kan je contact opnemen met Monique van Rozendaal (06-21511132) of per e-mail via veldwerk@magyar-vizsla.nl

In dit jubileumjaar zal de Europa Cup 2018 plaatsvinden in Mosonmagyaróvár, Hongarije. Dit zal de 20e editie worden! Wij zijn heel blij dat dit prestigieuze evenement weer doorgang kan vinden doordat de Hongaren de organisatie op zich nemen. De Europa Cup 2018 wordt gehouden 5-6-7 oktober.

Mocht je interesse hebben in deelname in het Nederlands Team Open klasse of Derby team dan ontvangen we graag een mailtje vóór 3 september aan veldwerk@magyar-vizsla.nl
Voor de Open Klasse gelden toelatingseisen. Zie deze link voor de criteria. Voor de Derby geldt dit jaar dat honden niet ouder dan 20 maanden mogen zijn.

Sommige leden hadden het al gezien: de website wordt aangepakt. Teksten worden herschreven en de navigatie wordt vereenvoudigd. Alles met als doel een duidelijke, informatieve en aantrekkelijke website. Na een paar jaar waren sommige teksten verouderd, klopte de informatie soms niet meer en was de indeling niet meer naar ons zin.

Alles vindbaar

Alle belangrijke informatie blijft vindbaar. Veel informatie stond dubbel op de website. Deze verdubbelingen halen we zoveel mogelijk weg. Het kan dus gebeuren dat je bepaalde informatie niet meer op de plek vindt waar je het gewend was, maar dan is het elders op de site nog wel beschikbaar.
Andere informatie zetten we niet meer op deze website, omdat die op andere sites beter wordt bijgehouden en beter doorzoekbaar is, bijvoorbeeld de Gezondheidsuitslagen. Je kunt dan wel vanaf deze site doorklikken naar de betreffende site.

Veel werk

Het is veel werk om alle teksten en formulieren onder handen te nemen. We zijn er nog niet mee klaar.  Je kunt dus de komende weken nog meer veranderingen verwachten op de site. Kijk eens rond op onze vernieuwde site! En kun je jou favoriete pagina tóch niet meer vinden, laat het ons weten. We helpen je graag op weg.

Vanuit Orweja zijn er per 1 juli 2018 enkele wijzigingen doorgevoerd in het regelement van de veldwedstrijden voor staande honden. De reden voor wijzigingen is dat deze nu beter aansluit op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

Hieronder willen wij de belangrijkste informatie kort weergeven;

 • De novice veldwedstrijden voor staande honden zijn vervallen.
 • De leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden is uitgebreid naar 30maanden bij aanvang van het seizoen (voor het najaar is dat 1 juli).
  Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.
 • Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.
 • Het gebruik van het werkboekje blijft verplicht 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Orweja site: https://www.orweja.nl/aangepaste-versie-supplement-voor-staande-honden

Op zondag 2 september rond 15.00 uur zal er een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsvinden. Een bestuursledenverkiezing zal het voornaamste agendapunt zijn. De vergadering wordt belegd in verband met het aftreden van Herman Obbink als voorzitter. Peggy van den Crommenacker stelt zich verkiesbaar als nieuwe voorzitter. In de Vizsla Varia, die binnenkort op je deurmat valt, schrijft Herman waarom hij nu aftreedt en stelt Peggy zich nader voor als voorzitter.

De BALV wordt gehouden direct na afloop van de Kampioenschapsclubmatch in Apeldoorn, bij de Apeldoornse Kynologenclub aan de Polderweg 5. Het bestuur nodigt je hiervoor van harte uit. De vergadering is toegankelijk voor leden, gezinsleden en ereleden. Het bestuur verzoekt leden, die een mededeling, voorstel of vraag hebben om dit minimaal twee weken voor de vergadering aan de secretaris te melden.

Na de succesvolle wandelingen van dit jaar met een heleboel Vizsla's hebben we op 7 oktober 2018 weer een wandeling georganiseerd.
De locatie voor deze Vizslawandeling is deze keer het strand van Hoek van Holland. Een perfecte plaats voor onze Vizsla's om eens lekker uit hun dak te gaan!

We verzamelen vanaf 13:15 uur bij de parkeerplaats aan het uiteinde van de Badweg.
Zie ook:
https://goo.gl/maps/WvnLpE2paHv
(let op: zover mogelijk de badweg doorrijden tot het strand)

Vertrek 13:30. Door de duinen moeten we ongeveer 2 minuten aangelijnd lopen waarna de honden vrij het strand op mogen.

Lees meer...

Op zaterdag 18 augustus is onze jaarlijkse SJP voor Grote Münsterlanders en Vizsla’s. Wij rekenen weer op een groot aantal deelnemers die opgaan voor een C-, B- of A-diploma!

Wij zijn blij dat we weer terecht kunnen op het prachtige terrein De Crobse Waard in Haaften. Daar hebben we alle ruimte voor het uitzetten van de standaard proeven, zoals het volgen en uitsturen, de markeerproef, het apport over diep water en de dirigeerproef. De organisatie is dit jaar in handen van onze apporteercommissie in samenwerking met de Grote Münsterlandervereniging.

Kun je niet deelnemen dit jaar, geef je dan op als helper! Dan hoef je niets te missen van deze mooie proevendag.


De inschrijving voor de SJP’s via ORWEJA, gaat open op vrijdag 1 juni aanstaande om 19.00 uur voor de SJP’s georganiseerd door de provincies en om 20.00 uur voor de SJP’s georganiseerd door de rasverenigingen.

Dus zorg dat je klaarzit om 20.00 uur om je in te schrijven via ORWEJA.nl voor de SJP van de NVHSHV en de GMV op 18 augustus in Haaften.

Met dank aan onze sponsor ImperialFood.imperial food

LET OP: Geannuleerd
Omdat er teveel blauwalg in het water is, heeft de evenementencommissie moeten besluiten de wandeling te annuleren.
De locatie voor de Vizslawandeling is deze keer het Kuinderbos van (1200 ha) in Luttelgeest. Dit is het grootste aaneengesloten bos van de Noordoostpolder. In het westelijk deel van het Kuinderbos mogen honden loslopen. Een prachtig, uitgestrekt bos dat (bijna) alles heeft wat een Vizsla-bezitter maar kan wensen: brede lanen, grasvelden, knusse slingerpaadjes, voldoende zwemgelegenheid en natuurlijk gezellige horeca.
Een perfecte plaats dus voor onze Vizsla's om eens lekker uit hun dak te gaan!

We verzamelen vanaf 13:45 uur bij de parkeerplaats aan de Schansweg, vertrek 14:00 uur.
De duur van de wandeling is ongeveer 1,5 - 2 uur. Ook afhankelijk van de temperatuur en snelheid van de groep.

Adres parkeerplaats: Schansweg (t.h.v. nummer 4) Luttelgeest.

Voor de jongere Vizsla's zijn er mogelijkheden om de route af te snijden. Loopse teefjes moeten deze wandeling helaas overslaan.  Ook is het verstandig je hond een halsband om te doen voorzien van telefoonnummer, mocht je hond weglopen of jou kwijt zijn en retour naar parkeerplaats gaan. 
Deelname is op eigen risico en kan verslavend werken ;-)

Na de wandeling is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid bij het nabijgelegen Restaurant De Wipkip nog gezellig na te kletsen. 

Aanmelden is niet nodig. 
Ben je geïnteresseerd in dit prachtige ras? Loop gerust mee! 
Graag tot ziens!
Voor vragen: Gerald 06-13058497 mail wandelingen@magyar-vizsla.nl

Hierbij hebben wij het genoegen je uit te nodigen voor de Kampioenschapsclubmatch 2018 voor de Vizsla Korthaar en Vizsla Draadhaar, welke gehouden zal worden op zondag 2 september. De Kampioenschapsclubmatch zal worden gehouden bij de Apeldoornse Kynologenclub, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn. Bij slecht weer hebben we helaas geen mogelijkheid naar binnen te gaan. We hopen natuurlijk dat we alle Vizsla’s kunnen showen in het zonnetje. Maar houd wel rekening met eventueel minder goede weersomstandigheden.

Als keurmeesters zijn uitgenodigd Mw. Gerda Halff-van Boven (alle reuen, onder voorbehoud) en Dhr. Dick Rutten (alle teven, onder voorbehoud). De keuringen beginnen om 10.00 uur. Vanaf 9:00 uur bent je van harte welkom.

De inschrijving sluit op 18 augustus 2018. Klik hier om in te schrijven.

Lees meer...

Eric Bako2Goed opgeleide jachthonden zijn onmisbaar voor de weidelijke  jacht in Nederland. Een goede jachthond speurt het wild op en haalt het geschoten wild. Daarbij moeten zij zich niet door barrières van water, riet, struiken et cetera laten hinderen, ze moeten de instructies van hun baas direct en goed opvolgen maar moeten ook zelfstandig kunnen werken.

Om te kunnen beoordelen of jachthonden aan dit alles voldoen worden er jaarlijks de zogenaamde Standaard Jacht Proeven (SJP’s)  en Meervoudige Apporteer Proeven (MAP’s) gehouden. Van ieder jachthondenras wordt alleen de best presterende hond gevraagd voor de Nimrod. Dat betekent dat er een heel scala aan verschillende jachthondenrassen op de wedstrijd acte de presence geeft. Dit jaar waren er 18 combinaties van hond en voorjager, waaronder sinds lange tijd weer een Vizsla, de draadhaar Bakó Barát Az Élet met als eigenaar/voorjager Eric Ouweneel.


Klik hier om te lezen hoe Eric zich voorstelde voor de Nimrod 

Ja, en dan komt de dag van de Nimrod, op maandag 13 november 2017. Samen met mijn Waspikse vrienden Peter Boons en Jan Donks vertrokken we om 06.00 uur naar het Limburgse Herkenbosch en we bleken niet alleen te zijn. Zo’n 3.000 jachtvrienden waarvan een aantal met hun hond – ook Vizsla’s- bezoeken het evenement. Om 08.00 vindt de officiële opening plaats, zijn er diverse toespraakjes, worden de deelnemers voorgesteld en de proeven uitgelegd, waarna om 09.00 uur de wedstrijd begint. En ik moet zeggen, alles zat mee die dag. Perfecte organisatie, schitterende omgeving en bovenal prachtig weer. Eerst maar even Eric Ouweneel opgezocht om hem veel succes te wensen. Hij had er zin in en maakte evenals Bakó een heel ontspannen indruk.

De deelnemers waren in drie groepen van 6 combinaties ingedeeld en er waren drie proeven waarop telkens door elke hond drie apporten moesten worden binnengebracht.
De ene keer moet de hond een sleepspoor uitwerken, de andere keer een geschoten stuk wild markeren of zoeken naar bijvoorbeeld een in het bos verloren geraakte geschoten kraai. Wat het moeilijk maakt is de variatie in het terrein en de overgangen die de honden daarin moeten maken, het –soms snelstromend- water en vooral de grote afstanden van meer dan 100 tot 200 meter die de honden telkens moeten overbruggen.

Natuurlijk hebben wij deze dag vooral Eric en Bakó gevolgd en gaandeweg kregen wij steeds meer bewondering voor deze fantastische combinatie. Eric heeft een geweldige concentratie en rust en weet dat op Bakó over te brengen. Onverstoorbaar, zelfstandig en met heel weinig aanwijzingen doet Bakó zijn werk. Wat vooral opviel is dat hij telkens vastberaden, in een goed tempo en zonder te vragen (om te kijken naar zijn voorjager) afstand neemt en op zoek gaat naar het apport. Eric kan hem met minimale aanwijzingen sturen en vormt daarmee met Bakó de haast ideale combinatie waarbij de hond wel luistert naar zijn baas, wel zijn aanwijzingen opvolgt, maar daarbij ook in staat is om zelfstandig te werken. Gelukkig vind ik dit niet alleen, ook mijn vriend Peter Boons, meerdere malen deelnemer aan de Nimrod en winnaar, werd steeds enthousiaster over wat hij van Bakó en Eric zag, zodat we hen op een gegeven moment al als winnaar 2017 tipten. En wat was het spannend en wat was er een ontlading bij Eric toen ook het allerlaatste negende apport binnenkwam.

Ja, en dan begint vanaf vier uur het wachten op de einduitslag. In een grote afgeladen volle tent. En het eerste succes kwam al snel. Eric mocht naar voren komen om de prijs van de “Vrienden van de Nimrod” in ontvangst te nemen. Deze selecte groep kenners had besloten om op basis van het werk dat Eric en Bakó deze dag hadden laten zien, aan hen de prijs toe te kennen.

En vervolgens wordt het nog spannender. Het eerst wordt nummer 18 naar voren geroepen en begint het aftellen naar nummer 1. Bij nummer 4 mocht Eric op het podium. Persoonlijk vonden wij dit een te lage klassering omdat wij Eric op 1 of 2 hadden ingeschat, maar ja, het blijft een jurysport en vooral juryleden in het veld kunnen dingen zien die wij als toeschouwers missen. We konden er dus wel mee leven en het is en blijft een uitzonderlijk goede prestatie.

Alle apporten binnen, het felbegeerde AA diploma, de prijs van de “Vrienden van de Nimrod” en dat voor een voorjager die nog maar net komt kijken en een hond die pas vorige maand 4 jaar is geworden. Een geweldige promotie voor de Vizsla te midden van 10 retrievers en 7 andere staande honden.  Bedankt Eric en Bakó!

O ja, voor de volledigheid, Wilfred Schenk, ruim 30 jaar ervaring, drie maal op de Nimrod, eenmaal winnaar, met zijn Labrador James van de Waterlandspolder werd Nimrodwinnaar 2017. Ook hem is het van harte gegund.

René van Bokhoven

Het bestuur wil Eric met zijn Bakó van harte feliciteren met deze gewelidige prestatie!

Voor de komende Europacup heeft het bestuur aan de hand van de aanmeldingen en de behaalde resultaten de volgende teams afgevaardigd:

Open klasse Team
Lies van Essen met Quodian’s Cayenne
Yvette Hoorman met Fényes Varázs Glenda
Michael Pallesen met Quodian’s Rembrandt
Monique van Rozendaal met Quodian’s Rivella
Monique van Rozendaal met Szervusz Csilke

Derby Team

Lies van Essen met Quodian’s Cajun
Yvette Hoorman met Quodijin's Gündi
Monique van Rozendaal met Szervusz Delta

Wij wensen Team NL heel veel succes in Denemarken.

Het ECVO-panel (European College of Veterinarian Ophthalmologists) van oogspecialisten heeft besloten om de regels voor MPP (membrana pupillaris persistens) te wijzigingen in het oogonderzoek. Hierdoor moeten wij als vereniging het Fokreglement (VFR) gaan aanpassen. Aangezien een wijziging van dit VFR altijd voorgelegd moet worden aan de leden en dit pas kan op de Algemene ledenvergadering van volgend jaar, hebben we als bestuur besloten dat we tot die tijd een overgangsregeling zullen hanteren. Deze overgangsregeling is geldig totdat er een nieuw VFR is aangenomen en heeft alleen betrekking op de aandoening MMP omdat dit voor ons ras niet als een probleem wordt beschouwd. Hieronder de tekst van het ECVO-panel zoals deze vermeld is op de site van de Raad van beheer:

ECVO-oogonderzoek – MPP

Eén van de aandoeningen waarop een hond, ongeacht het ras, standaard wordt onderzocht tijdens het ECVO-oogonderzoek is membrana pupillaris persistens (MPP). Bij deze aandoening blijven er resten van het vaatstelseltje voor de lens (membrana pupillaris) achter. Dit achterblijven heet persisteren. Normaal verdwijnt dit vaatstelseltje circa vier weken na de geboorte. MPP is een aangeboren (congenitale) oogafwijking. Omdat er nog veel onduidelijk is over het voorkomen van MPP bij de verschillende soorten rassen, staat vaak in het commentaarvak ‘onder studie’. Bij een paar rassen is bekend dat MPP veel voorkomt; bij deze rassen staat er ‘vrij’/’niet vrij’. In september 2016 is er door de ECVO artsen besloten om altijd de box vrij/niet vrij te gebruiken. Het is aan de rasverenigingen om na te gaan of MPP bij hun ras een probleem is en daar het fokbeleid op aan te passen.

Op 10 juli bereikte ons het droevige bericht dat Andries Wajer op donderdag 6 juli j.l. na een kort ziekbed is overleden. Andries was een markante persoonlijkheid en erg bekend in de jachthondenwereld. In zijn woonplaats Hulshorst had hij een schitterend terrein in een prachtige omgeving. Wij mochten als vereniging daar vele Jachtbasistesten en Vizsladagen organiseren. De jachthut ‘Kaliber Twaolf’, achter zijn huis, was een welkome plek na een jachtpartij of tijdens een evenement. Ook hebben we daar gebruik van mogen maken voor onze ledenvergaderingen.

Andries heeft zelf jaren Duitse Staande Kortharen gehad en met succes voorgejaagd. Hij had een kennel, genaamd ‘Van de Varenbeek’ omdat hij aan de Varenbeek woonde. Af en toe had hij een nestje met Duitse Staande Kortharen. De pups die hijzelf aanhield kregen een gedegen opleiding op zijn gevarieerde terrein.

Andries hield van de gezelligheid rondom zijn huis en genoot daar, soms onder het genot van een borrel, enorm van. Hij was erg inventief, voor het uitzetten van een jachthondenproef had hij telkens nieuwe ideeën. Ook wilde hij met alle plezier als beoordelaar optreden en de keurmeesters daar waar nodig helpen. Ook toen het lopen wat moeilijk werd was dat geen probleem, met zijn terreinauto kon hij overal waar nodig aanwezig zijn.

Wij wensen Mekkie, zijn beide zoons Kees en Arend Jan, familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

jaarprijzen2016

Beste Vizsla in het werk ‘voor het schot’ 2016
1. Quodians Rembrandt van Michael Pallesen (22 punten)
2. Wenters Dévai Cinka van Erika Vasas (13 punten)
3. Fényes Varázs Glenda van Yvette Hoorman (12 punten)

Beste Vizsla in het werk ‘na het schot’ 2016
1. Wenters Dévai Betli van Bob Rietdijk (23 punten)
2. Quodians Javik van Kees Kamphuis (21 punten)
3. Falkó van de Verre Hoeve (21 punten)


Beste jeugdhond 2016

1. Quodijin's Gündi (29 punten)
2. Zoldmali Eskimo (28 punten)
3. Lüszi van de Achthoevenslag van Cees Beersen (26 punten)


De beste / mooiste Vizsla op exterieur 2016

1. Fényes Varázs Gustav van Nathalie Wassenaar (29 punten)
2. Zoldmali Eskimo van Odette vd Lans (27 punten)
3. Quodians Rembrandt van Michael Pallesen (27 punten)


De beste allrounder Vizsla Korthaar 2016

1. Quodians Rembrandt van Michael Pallesen (11 punten)
2. Szervusz Csilke van Monique van Rozendaal (23 punten)
3. Wenter Dévai Cinka van Erika Vasas (23 punten)


De beste allrounder Vizsla Draadhaar 2016

werd niet uitgereikt.

ton van der bruggen DSC02133Op 27 oktober ontvingen we het droevige bericht dat Ton van der Bruggen op 26 oktober 2016 op 65 jarige leeftijd is overleden. Ton van der Bruggen was een bevlogen jachthondenman en had de Vizsla als favoriete ras. Voor onze vereniging heeft hij zich vele jaren ingezet bij de Vizsladag (familiedag), de jachthondenproeven en de meervoudige apporteerproeven. We zullen zijn kennis en kunde betreffend het werken met de Vizsla gaan missen! We wensen zijn vrouw Susan, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Tijdens de algemende ledenvergadering (ALV) van 28 mei 2016 werd door de leden een aantal voorstellen tot wijziging in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Vizslavereniging aangenomen. Op 18 juli jongstleden ontvingen wij van de Raad van Beheer de officiële goedkeuring en zij waren verheugd ons te melden dat de aangepaste versie van ons VFR voldoet aan alle eisen. De aangepaste versie is per 1 augustus 2016 in werking getreden en heeft geen invloed op de lopende fokaanvragen, omdat zij ofwel al voldeden aan de aangepaste regels ofwel vóór de ingangsdatum zijn aangevraagd. Uiteraard moeten alle toekomstige aanvragen voldoen aan het aangepaste reglement. De belangrijkste verandering is dat één van beide ouderdieren een officieel ECVO oogonderzoek moet hebben en vrij moet zijn verklaard. 

links Quodian's Levanne (beste jeugd) en Quodian's Rembrandt (beste 'voor het schot'en Vizsla Korthaar allrounder) van Michael Pallesen, midden Bakó Barát Az Élet (beste "voor het schot") van Eric Ouweneel, rechts Fényes Varázs Gusztáv (mooiste Vizsla) van Nathalie Wassenaar

De Wissel jaarprijs voor beste Vizsla ‘jeugd’ 2015
1 Quodian's Levanne, NHSB2971030, 26-06-2014, teef, eigenaar: Michael Pallesen (36 punten)
2 Csipkéskuti Czikcak (Csípke), NHSB2992828, 24-07-2014, teef, eig: Lies van Essen (24 punten)
3 Alcsi Kacér, NHSB2994534, 17-6-2014, teef, eig: Bernadette van Drie (23 punten)
4 Wenters Dévai Csipke, NHSB2970033, 2-6-2014, teef, eig: Carlo Opheij (22 punten)

De Wissel jaarprijs voor beste Vizsla ‘voor het schot’ 2015
1 Quodian's Rembrandt, NHSB2840143, 16-05-2011, reu, eig: Michael Pallesen (21 punten)
2 Fényes Varázs Glenda, NHSB2916839, 13-03-2013, teef, eig: Yvette Hoorman (20 punten)
3 Gércei-Vadász'Zenith"Drago", NHSB2826994, 12-04-2010, reu, eig: Bernadette van Drie (11 punten)

De Wissel jaarprijs voor beste Vizsla ‘na het schot’ 2015
1 Bakó Barát Az Élet, NHSB2941477, 9-10-2013, reu, eig: Eric Ouweneel (23 punten)
2 Zöldmáli Frakk, NHSB2852864, 4-4-2011, reu, eig: J.H.G. ten Have (18 punten)
3 Fényes Varázs Cesar Beuk, NHSB2805807, 8-8-2010, reu, eig: Irene Reinders (17 punten)

De Wissel jaarprijs voor de mooiste Vizsla ‘exterieur’ 2015
1 Fényes Varázs Gusztáv‏, NHSB2916837, 13-03-2013, reu, eig: Nathalie Wassenaar (30 punten)
2 Ragnolds Scotch Bonnet, NHSB2942974, 13-06-2013, teef, eig: Lies van Essen (29 punten)
3 Zöldmáli Frakk, NHSB2852864, 4-4-2011, reu, eig: J.H.G. ten Have (27 punten)

De Wissel jaarprijs voor beste allround Vizsla Korthaar 2015:
1 Quodian’s Rembrandt, NHSB2840143, 16-05-2011, reu, eig: Michael Pallesen
2 Gércei-Vadász'Zenith"Drago", NHSB2826994, 12-04-2010, reu, eig; Bernadette van Drie 

De Wissel jaarprijs voor beste allround Vizsla Draadhaar 2015:
Werd niet uitgereikt dit jaar.