Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Inschrijfformulier KCM zaterdag 7 september 2019

Locatie Apeldoornse Kynologenclub, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn
Deze Kampioenschapsclubmatch wordt onder auspiciën van de Raad van Beheer georganiseerd. Met toekenning van het CAC.

Keurmeesters:
de heer Rudy Feyaerts (NL) (alle reuen, onder voorbehoud)
mevrouw Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint (alle teven, onder voorbehoud).
De keuringen beginnen om 10.00 uur / judging starts at 10.00 hrs.
De inschrijving sluit op 18 augustus 2019 / closing date is august 18th 2019.


De hond is legaal gecoupeerd aan de staart/ The dog’s tail is legally docked.

De hond is op basis van medische gronden aan de staart geamputeerd/The dog’s tail is docked for medical reasons


Gegevens eigenaar/ Owner:


Kies uit onderstaande lijst in welke klasse u uw hond wilt laten deelnemen aan de KCM. U kunt uw hond maar in één klasse uitbrengen. Daarnaast kunt u eventueel kiezen voor de Extra Klassen. Deze zijn optioneel.
Choose from the list below which class you want your dog to participate in the KCM. You can only choose one class. In addition, you may choose the the extra classes. These are optional.
* kopie van kampioenschap / gebruikshondenverklaring meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven. / Copy of statement of the ruling organisation or copy championship / workingclasscertificate must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.


Extra klassen **
** De Extra klassen kunnen alleen doorgang vinden bij inschrijving van tenminste 2 groepen per betreffende klasse.

 

Inschrijfgeld/ Application fee

 

Jongste puppyklas (4-6 mnd) € 10,00 Inschrijven is mogelijk via dit formulier op de website.
Puppyklas (6-9 mnd) € 15,00
Klas 3 t/m 8 € 35,00
    tweede en derde hond € 30,00 Indien u met meerdere honden deelneemt, dient u voor iedere hond apart het formulier in te vullen.
Veteranenklas (vanaf 8 jaar) € 25,00
Let op: Exposanten die geen lid zijn betalen € 5,- extra per hond. 

Registration is possible by using this form online.
If you participate with more than one dog, you should fill out the form for each dog separately.
Koppelklas     gratis
Fokkerijklas     gratis
Nakomelingen klas     gratis
Juniorhandling     gratis


LET OP: Het inschrijfgeld dient zelf te worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden, 'Vizsla' :
IBAN nummer: NL31ABNA0545980119 (BIC-code: ABNANL2A)
Ten name van VIZSLA
Onder vermelding van de code zoals u deze vind in de bevestigingsmail.Let op: Sinds de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem binnen het bureau van de Raad van Beheer is het niet meer mogelijk dat honden zonder NHSB nummer (zgn. "NHSB aangevraagd") worden ingeschreven op tentoonstellingen. Zodra een fokker een nest aanmeldt, worden op de factuur aan de pups de NHSB nummers toegekend. De factuur wordt binnen twee weken na aanmelding aan de fokker toegezonden

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

NEDERLANDS
- De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
- De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is,
gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
- De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de staart is gecoupeerd, indien in Nederland geboren na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden. Deze honden mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen.
Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
- Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

ENGLISH
- The exhibitor states that the dog is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad, against rabies. Proof of vaccination can be asked for.
- The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.
- The exhibitor states that the dog he has entered – if born in the Netherlands after 31 August 2001 or abroad after the legal ban on cropping was in force - does not have a docked tail. A dog with a docked tail cannot participate. Dogs with docked tails can participate in this show providing the docking was the result of a medical necessity. The statement concerning the required amputation has to be entered in the European animal passport by a practicing veterinarian. This statement should be made available for inspection during the exhibition.
- The exhibitor undertakes to pay the entry fee.

Na de sluitingsdatum ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Tevens ontvangt na het klikken op de verzendknop een kopie van uw inschrijving. 

Wanneer de verzendknop niet werkt, kijk dan in het formulier. Waarschijnlijk is er nog iets niet goed ingevuld.

Bij twijfel of het formulier verzonden is kunt u contact opnemen met de evenementencommissie. U kunt een mail sturen naar kcm@magyar-vizsla.nl.

De KCM wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door:

Kronch

Inloggen leden


Gebruikersnaam   Wachtwoord   Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Zoeken