Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 373 gasten en geen leden online

 Klik hier voor de alle resulaten op de uitslagen-pagina of kies een categorie uit onderstaande lijst en selecteer dan een nieuwsbericht.

In deze 'Vraag & Antwoord' rubriek proberen wij op overzichtelijke wijze antwoorden op vragen te geven...

 

 

Hieronder een lijst met verwachtte nesten, die voldoen aan het fokreglement. Zodra de fokker een fokaanvraag indient wordt de aankondiging op deze pagina geplaatst. Het komt soms voor dat het fokker aangeeft de vermelding liever pas later te hebben, bv. na bevestiging van dracht middels een echo. Ook kan het gebeuren dat een aankondiging weer verwijderd wordt omdat de betreffende teef leeg gebleven is. Bent u op zoek naar een pup dan is het zaak tijdig te reageren, aangezien de wachtlijsten bij de fokkers snel vol zijn. Het is ook raadzaam om meerdere fokkers te contacteren en eventueel te bezoeken.

Met de publicatie van deze nesten wordt geen oordeel gegeven over de kwaliteit van de fokker. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden, 'Vizsla' neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid in deze. De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden, 'Vizsla' beschouwt de aankoop van een pup als een zaak van fokker en koper. Daarom aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid voor problemen met pups of problemen tussen fokker en koper. De vereniging raadt aan geen pups te kopen, waarvan de ouderdieren niet tenminste voldoen aan het fokreglement.

Aan een fokker of dekreu-eigenaar die bereid is een convenant te ondertekenen waarin wordt verklaard zich onverkort te zullen houden aan het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2015 wordt de volgende mogelijkheden te geboden:

  • Vermelding van de fokker c.q. dekreu op de website van de vereniging met vermelding van de website van de fokker c.q. dekreu-eigenaar.
  • De fokker c.q. dekreu-eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld om (tegen betaling van de advertentiekosten) te adverteren in de Vizsla Varia van de vereniging.
  • Vermelding van een geplande dekking op de website, mits zowel de reu als de teef als ook de combinatie volledig aan het VFR voldoen en de dekking binnen 4-6 maanden wordt verwacht.

Indien blijkt dat de fokker zich niet aan het VFR heeft gehouden dan vervallen de privileges voor de duur van één jaar. Mocht het binnen een termijn van vijf jaar een tweede keer betreffen dan wordt het convenant ontbonden voor de duur van ten minste vijf jaren. Deze sancties gelden ook voor een mede-eigenaar of nieuwe eigenaar van de reu of teef waarmee buiten het VFR om is gefokt.

U kunt het convenant op de website downloaden. Wilt u als fokker of dekreu-eigenaar het convenant ondertekenen stuur dit dan in tweevoud en voorzien van uw handtekening toe aan de Commissie Fokkerij & Gezondheidszaken, Groenedijk 6, 4441 TJ Ovezande, of gescand per email naar fac@magyar-vizsla.nl, U ontvangt dan een door het bestuur ondertekend exemplaar retour.

Download hier het Convenant.


Hieronder fokkers en dekreu-eigenaren die het convenant hebben ondertekend (in alfabetische volgorde) NB: alleen fokkers met de vermelding actief kunnen benaderd worden voor pups.

 

Per maart 2016 werken we met een nieuwe dekreuenlijst. Het onderstaande overzicht is nog niet compleet. Deze wordt zo snel mogelijk aangevuld.

Om een ieder meer inzicht te geven in het voorhanden zijnde fokmateriaal in Nederland, publiceren wij een lijst van: 
A. Reuen die volledig voldoen aan de eisen gesteld in het fokreglement; 
B. Reuen die voldoen, als de teef in het bezit is van de gestelde werkeis. 

Heeft u een reu die aan de eisen voldoet en wilt u hem vermeld hebben als dekreu vul dan hier het aanmeldformulier in. Voor de vermelding op de website dient ook het convenant ondertekend te worden. Hiermee geeft u aan dat u uw reu alleen voor een dekking beschikbaar stelt als de combinatie aan het fokreglement voldoet. Vind hier meer informatie over het convenant.

Lijst van in Nederland wonende reuen die voldoen aan de eisen, gesteld in het fokreglement

Lijst van in Nederland wonende reuen die voldoen aan de eisen, gesteld in het fokreglement

Lijst van in Nederland wonende reuen die voldoen aan de eisen gesteld in het fokreglement, behalve de werkeis.