user_mobilelogo
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more

De afgelopen periode heeft de Raad van Beheer (RvB) fokkers geïnformeerd over de maatregelen die zij hebben moeten nemen in verband met de Corona crisis. Het bestuur van de RvB volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en houdt rekening met de voortzetting van deze maatregelen in de komende zomermaanden.

Aangepaste procedure registratie van pups

De afgelopen periode heeft de RvB haar dienstverlening van het chippen van pups en het afnemen van DNA aangepast. De fokkers komen met hun nest naar een kynologenclub in de regio. De buitendienstmedewerkers van de RvB chippen de pups en nemen DNA af op een veilige en verantwoorde manier. Een groot dankjewel voor onze kynologenclubs die, zonder uitzondering, bereid zijn om ons hierbij te helpen!

De RvB realiseert zich dat de aangepaste procedure een extra inspanning vraagt van alle betrokken. Gelukkig heeft de RvB gemerkt dat het overgrote deel van de fokkers begrip heeft voor de situatie. Zij waarderen het dat alles in het werk wordt gesteld om de dienstverlening voor de fokkers op een veilige en verantwoorde manier te continueren.

De RvB ontving regelmatig mooie bedankjes en complimenten per post of per mail van fokkers die op locatie geweest waren. Dat wordt zeer gewaardeerd.  

Andersom wil de RvB ook graag de fokkers bedanken voor de prettige manier waarop de samenwerking verloopt. De fokkers zijn mooi op tijd waardoor men rustig en op volgorde van afspraak kan werken. De pups zitten in schone benches en zijn duidelijk gemarkeerd met de volgorde en namen voor de registratie. Daardoor is de belasting voor de pups minimaal en kan er efficiënt gewerkt worden.

Dankjewel van de RvB aan de fokkers voor deze fijne samenwerking!

Fokken tijdens de Corona-crisis

De RvB ontvangt veel signalen dat er een sterke stijging is van de vraag naar pups, van fokkers, maar dat ziet men ook terug op de website- en Google-statistieken. Het aandeel zoekers naar pups op de website van de RvB, die vervolgens doorklikken naar rasverenigingen is de afgelopen periode ruim 2x zo hoog als normaal. Ook de pupinfo van veel rasverenigingen draaien overuren.

De keuze wordt nu echter voor sommige fokkers beperkt door de huidige landelijke maatregelen. Zo is de keuze beperkt of zelfs onmogelijk waar het gaat om de inzet van reuen uit buitenland. Ook kunnen bepaalde gezondheidsonderzoeken niet of moeilijker plaatsvinden.

Ook de kennismaking met de pupkopers zorgt voor een extra uitdaging. Zijn de kopers geen impulskopers? En hoe gaat het met de pups als iedereen straks weer aan het werk is? Ligt dan verlatingsangst op de loer?

Dat moet je als verantwoorde fokker wel bespreekbaar maken, daarover adviezen meegeven en het is nu extra belangrijk om de goede keuzes te maken in de selectie van de meest geschikte kopers voor je pups.

Ook het socialiseren van je pups is nu anders dan gebruikelijk. Dan is het goed om te weten dat in deze crisistijd de vraag naar verantwoord gefokte pups enorm is toegenomen.  

Over het socialiseren tijdens de Corona-crisis verscheen een column van het magazine Onze Hond, zie Onze Hond

Over het fokken tijdens de Corona-crisis verscheen er een uitgebreide blog van Dogzine, zie Dogzine

De keuze om wel of geen nestje te fokken en op welk moment is altijd een persoonlijke keuze van de fokker.

Mocht je als fokker daar vragen over hebben of over van gedachten willen wisselen dan staan de ‘fokkers helpen fokkers’, zie link klaar om je te ondersteunen waar nodig. 

Je kunt ook altijd contact opnemen met de buitendienstmedewerker van je rayon. Heb je de gegevens niet meer? Bel dan naar de RvB voor zijn/haar telefoonnummer op 020 664 44 71. 

 

Privacyverklaring