user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 februari jl. heeft het bestuur aan de leden een voorstel voorgelegd om het Verenigingsfokreglement aan te passen. 

De aanpassing betreft het verplicht testen op een langharige vacht variĆ«teit. Toegevoegd is artikel 4.2.3: "Langharige vacht variĆ«teit: Hoewel een langharige vacht geen directe gezondheidsproblemen oplevert voor de individuele hond is het wel een ongewenste afwijking, die voorkomen dient te worden. Het is daarom verplicht dat minimaal 1 van de ouder dieren getest is op aanwezigheid van het langhaar-gen en vrij is verklaard, of dat van teef of reu de beide ouderdieren zijn getest en vrij verklaard."

Middels handopsteking heeft 39 van 43 aanwezige stemgerechtigde leden ingestemd met dit voorstel. De nieuwe regel is van kracht met ingang van 1 april 2020.  

Zie voor meer informatie het verenigingsfokreglement d.d. 22 februari 2020.