user_mobilelogo
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more

Gisteren hield exterieur keurmeester Wout Arxhoek, voorafgaand aan ons fokkersoverleg, een presentatie over de rasstandaarden van de Vizsla korthaar en Vizsla draadhaar.  

Uit de grote opkomst van 36 aanwezigen blijkt dat dit voorziet in een behoefte. Ook collega exterieur keurmeesters waren hiervoor uitgenodigd. Een mooie gelegenheid om de recentelijk benoemde keurmeesters te feliciteren met een bloemetje.

Na afloop van de lezing waarbij gelegenheid bestond om allerlei vragen te stellen, pleitte Wout Arxhoek voor het organiseren van nestkeuringen en het organiseren van een periodiek (bv eens per 3 jaar) overleg met keurmeesters en fokkers om de stand van het ras m.b.t. exterieur te bespreken. Met de nestkeuring wordt een aanvang gemaakt op de a.s. Jubileumdag. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Na een korte pauze van 15 minuten werd met het inhoudelijke deel van het fokkersoverleg gestart. Inmiddels waren we met 40 aanwezingen. Met veel belangstelling werd geluisterd naar de presentatie van dierenarts Lucia Bakker. Zij had de oogtestresultaten van de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ook hebben bestuur en fokkers met elkaar gesproken over het convenant, voegt het wat toe, of leidt het alleen tot verwarring omdat iedere verenigingsfokker zich sowieso al moet houden aan het fokreglement? De middag heeft veel input opgeleverd en zal nog een vervolg krijgen in de 2e helft van 2020.

Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde middag.  

Voor meer informatie zie ook Notulen fokkersoverleg

IMG 4750IMG 4758Presentatie LuciaIMG 4764 

 

Privacyverklaring