Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Loeka zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 365 gasten en geen leden online

Als gevolg van de FCI Guidelines for Workingtesten, het gegeven dat steeds meer landen om ons heen een workingtest reglement hebben en Nederland om gekwalificeerde en door de RvB (FCI) erkende keurmeesters vragen, heeft de CJ (Commissie Jachthonden) doen besluiten om ook in ons land een reglement op te stellen, dat aansluit op de reglementen in de ons omringende landen. De CJ heeft het FTC (Field Trial Commissie) gevraagd om dit reglement op te stellen en zij heeft daarvoor vorig jaar een commissie samengesteld bestaande uit personen die de nodige ervaring hadden in binnen- en buitenland. Dit voorlopige reglement is inmiddels door de CJ goedgekeurd en besloten is om dit met ingang van plaatsing op de ORWEJA site in werking te stellen voor ten hoogste drie jaar. Daarna, of indien nodig eerder, zal het met de belanghebbende organisaties worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Uiteraard is dit pas een begin en staan wij open voor verbeteringen en/of aanpassingen. De CJ verzoekt u dan ook deze door te geven aan de secretaris van ORWEJA. 

Klik hier om het voorlopig reglement, wat gemakshalve het Orweja Working Test (OWT) reglement wordt genoemd, te downloaden.

Met klem wijst de CJ er op dat de reguliere clubactiviteiten voor eigen leden, zoals u die tot op heden hebt gehouden, gewoon blijven bestaan. Dit reglement komt daar niet voor in de plaats maar is een aanvulling hierop.