Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Loeka zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 1492 gasten en geen leden online

Honden die uit medische noodzaak aan de staart gecoupeerd zijn, mogen onder voorwaarde op jachthondenproeven c.q. veldwedstrijden worden toegelaten.

De Raad van Beheer heeft besloten om per 1 juni 2005 honden met geamputeerde staarten op de door de Raad van Beheer erkende evenementen toe te laten, mits deze amputatie aantoonbaar het gevolg is van een medische noodzaak.

Tot die evenementen behoren ook onze jachthondenproeven en veldwedstrijden. In het nieuwe Reglement Jachthondenproeven (RJP), 7e druk, is in de artikelen V.3 lid 2 en art. V.8 lid d daarover al e.e.a. opgenomen. Het inschrijfformulier voor de jachthondenproeven en veldwedstrijden is inmiddels ook aangepast. Er is onder meer op vermeld, dat de medische noodzaak door een verklaring van de betrokken dierenarts in het dierenpaspoort aangetoond moet worden.


Over deze verklaring verder nog het volgende:

1. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een in Nederland praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees Dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina ‘operaties’ gebruikt worden.

2. De verklaring in het dierenpaspoort moet voorzien zijn van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijke vermelding van naam, adres én een originele handtekening van de dierenarts.


De organiserende instanties dienen er op toe te zien, dat eigenaren van aan de staart geamputeerde honden de vereiste verklaring op de dag van de jachthondenproef kunnen tonen.